Invandrarna mer företagsamma

Invandrarna mer företagsamma

Med tanke på att företagsamheten är högre bland invandrare än bland inrikes födda kan nystartszonerna komma att bli en verklig möjlighet till jobb och egen försörjning för människor som idag står långt utanför arbetsmarknaden.

Det är lustigt att man kan säga invandrarna är mer företagsamma när det är rasistiskt att sortera på etnicitet samt ställa grupper mot varandra. För att i samma stycke skriva invandrarna står långt utanför arbetsmarknaden.

Där förslaget bara för dom är just invandrare som står långt utanför arbetsmarknaden är

Regeringen har redan vidtagit en rad åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen bland grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat i form av nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd. Det drivs också verksamhet på lokal nivå och nystartskontoren, som erbjuder individuellt anpassad vägledning och service inom området starta och driva företag, är utbyggda och förstärkta på orter med stort utanförskap.

För att dessa ”insatser” åt långtidsarbetslösa invandrare och flyktingar är

Lönesubventionerade praktikplatser

Enligt Christer Gurell, vd på Next Pack, hade man dock anställt Mohamed även utan lönesubventionen.

– Det var mer som en bonus. Vi söker alltid killar som kan passa in hos oss. Mina enda krav är att de är starka och uthålliga, jag bryr mig inte om varifrån de kommer, säger Christer Gurell.

Instegsjobb är en möjlighet som gäller alla som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och den anställdes lön subventioneras som längst i två år. Åtgärden ska även kopplas till undervisning i svenska under minst sex månader.

Varför invandrare är mer företagsammare, är det för arbetsgivaren mutas med gratis arbetskraft för att ens anställa mot lönedumpning som gör lågbetalda invandrare mer företagsammare än dyra svenskar tro?

Måste våga prata om ekonomin

Tobias Billström: Måste våga prata om ekonomin

-Nej det är uteslutet. Skälen för varför vi ändrade lagen 1997 var starka. De som är äldre kan inte delta på arbetsmarknaden och de kommer dra på den medicinska vården och andra kostnader. Man måste våga prata om ekonomin annars lämnar man fältet fritt.

Och AB ger oss ett lysande ex varför vi måste våga prata om ekonomin!

25 miljoner för 2010

Men Aftonbladets uträkning visar att det inte alls skulle kosta några miljarder att låta äldre som Ganna få stanna. Hittills i år har 42 personer över 80 år med anhöriga i Sverige ansökt om uppehållstillstånd. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting kostar det cirka 600 000 kronor per år att placera en människa inom äldrevården.

Om alla 80-plussarna fick stanna skulle notan således sluta på 25 miljoner kronor. För hela 2010 skulle kostnaden bli knappt 38 miljoner.

När ska vi våga prata om ekonomin inom andra områden AB, Tobias Billström, Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin, EXPO mfl?

Därför är invandrare en kostnad

När Folkpartiets Erik Ullenhag föreslår att

UTLANDSFÖDDA ska jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb.  -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

På vilket sätt är Sverige i

behov av invandrare

Det kan tyckas lite konstigt, men Sverige behöver faktiskt arbetskraft. Vi behöver också fler kreativa och företagssamma människor som vill lägga sin företagsverksamhet i Sverige och som därmed kan skapa jobb och utveckling. Samtidigt finns många arbetslösa, men inte med den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Därför behövs både satsningar på utbildning, men också öppna gränser för arbetskraft. Dessutom tycker jag det är bra om människor i större utsträckning kan röra sig över gränser, rent generellt. Bäde hit och härifrån.

som jobbar mot socialbidrag? Eller det kanske är en av de många agendorna ideologierna och visionerna?

Ingen kan anklaga bloggen för att vara rasistiskt att kritisera invandrare ska jobba mot socialbidrag när Erik Ullenhag säger arbetslösa invandrare ska jobba mot socialbidrag!

Därför är flykting en kostnad

När Next Pack säger

lönesubventionerat

Enligt Christer Gurell, vd på Next Pack, hade man dock anställt Mohamed även utan lönesubventionen.

– Det var mer som en bonus. Vi söker alltid killar som kan passa in hos oss. Mina enda krav är att de är starka och uthålliga, jag bryr mig inte om varifrån de kommer, säger Christer Gurell.

Instegsjobb är en möjlighet som gäller alla som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och den anställdes lön subventioneras som längst i två år. Åtgärden ska även kopplas till undervisning i svenska under minst sex månader.

Som är

gratis praktikplats

åt arbetsgivaren för en flykting

Att få ett instegsjobb är också en möjlighet för den nyinflyttade att snabbare lära sig språket. Den som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb under längst 24 månader. Beslut får tas för sex månader åt gången.

Ett instegsjobb innebär en subventionerad anställning. Alla arbetsgivare som anställer en nyanländ invandrare kan få 80 procent av lönen i bidrag, dock max 800 kronor per dag.

Vi är väldigt kritiska till våra politiker och medier som målar upp bilden ”brist på arbetskraft” att giriga arbetsgivare då ska få gratis flyktingar och inte betala ur egen ficka utan vi skattebetalare?

Ingen kan anklaga bloggen för att vara rasistiskt att kritisera giriga arbetsgivare utnyttjar gratis flyktingar mot lönedumpning när Next Pack säger det är lönesubventionerat, DVS av oss skattebetalare!

Därför är ett ensamkommande en kostand

Därför är sk ensamkommande en kostnad när Attendo Care säger dom får

1995 kr dygnet barnet

Vandrarhemmet har hyrts av vårdföretaget Attendo Care som på uppdrag av Malmö stad driver transitboenden för ensamkommande flyktingbarn.

– Vi får 1995 kronor per barn och dygn av Malmö stad. Jag kan inte säga exakt vilka kostnader vi har, men de har ökat på grund av säkerhetskraven, säger Jonas Morian. – Samtidigt vill jag inte hymla om att vi vill gå med vinst.

Därför är sk ensamkommande en kostnad när man skriver ”kommuner tjänar på dem” när de får

60.000kr per månad

Kommunerna som säger nej till de ensamma barnen gör det trots att de skulle ha tjänat stora summor på att ta emot dem.

– De får väldigt bra ersättning. De kommuner som varit igång tjänar snarare på det, säger Ronnie Magnusson, ansvarig för kommunkontakten om barnen på Migrationsverket.

Kommunerna får nästan 60 000 kronor i månaden per barn av Migrationsverket. Plus riktade bidrag till skola, landsting, socialtjänst samt för barnets gode man. Utöver det får varje kommun som tar emot barn en årlig ersättning på 500 000 kronor.

Hittills i år har runt 1800 flyktingbarn sökt asyl i Sverige. Men enligt Migrationsverket blir antalet runt 2400 innan året är slut.

– Läget blir bara mer akut för varje dag som går. Det är väldigt tråkigt, för det är barn det handlar om. Ensamma barn, säger Ronnie Magnusson.

Vi är äcklade över denna vidriga barnhandel med statliga skattemedel man kallar ”ensamkommande” när snittåldern är 16-18 år och billig arbetskraft! Som vi misstänker är nytt sätt att ta in billig arbetskraft på!

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

Behoven av invandrarna 2002

– 40-talisterna går i pension och det föds för få barn. Jag tror att vi behöver två miljoner nya invandrare de närmaste 15 åren, säger Göran Lindblad till SvD.

Varför kostar då invandrarna miljarder i dag?

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

Och utredningstjänsten har hittat andra – och fler – besparingsområden än SD tidigare kommit på.

Men fortfarande räknar Sverigedemokraterna lågt. Enligt OECD skulle Sverige kunna tjäna 34 miljarder varje år om fler flyktingar fick arbete. Sverigedemokraterna kan dock inte räkna så eftersom det skulle gå emot deras uppfattning att flyktingar kostar lika mycket vare sig de jobbar eller inte.

Vad är det Sverige skulle tjäna på? Jobba mot ”socialbidrag”?

Medans moralpoliser säger Sverige ”tjänar” på att invandrare jobbar mot socialbidrag säger andra källor de kostar!

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

Sverige är absolut sämst av alla OECD-länder på att sysselsätta invandrare. Det kostar AB Sverige minst 34 miljarder kronor varje år


Och senaste förslaget verkar vara

Utlandsfödda ska jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb.  -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

Det ni menar Sverige ”tjänar” 34 miljarder? Arbetslös invandrare ska jobba mot socialbidrag? För då tjänar ni på att invandrarna jobbar mot bidrag än att går hemma och då dumpar ni lönerna?

Vilka slutsatser drar ni själva om att invandrare ska jobba mot socialbidrag?

Sysselsätta arbetslösa kostar 60 miljarder

Sysselsätta arbetslösa invandrare kostar 60 miljarder

Kostnaderna för detta är naturligtvis avsevärda. Regeringens utredare professor Jan Ekberg menar att glappet i sysselsättning är den helt avgörande orsaken till att skillnaden mellan invandrares inbetalade skatter och utbetalade bidrag, grovt uttryckt, är cirka 1,5 till 2 procent av BNP, det vill säga en årlig belastning på mellan 40 och 60 miljarder kronor

Sysselsättning är en form av praktikjobb. DVS arbetsgivaren får gratis arbetskraft

Instegsjobb

Enligt Christer Gurell, vd på Next Pack, hade man dock anställt Mohamed även utan lönesubventionen.

– Det var mer som en bonus. Vi söker alltid killar som kan passa in hos oss. Mina enda krav är att de är starka och uthålliga, jag bryr mig inte om varifrån de kommer, säger Christer Gurell.

Instegsjobb är en möjlighet som gäller alla som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och den anställdes lön subventioneras som längst i två år. Åtgärden ska även kopplas till undervisning i svenska under minst sex månader.

Anställningsstöd

Jag har anställt en person i mitt lilla företag. Hon ska ta fram bakgrundsmaterial till min nästnästa bok, administrera mina turnéer som talare och hålla ställningarna när jag gör nästa film i Asien och Afrika. För detta betalar min firma cirka 3 500 kronor i månaden. Om jag vill betala högre lön är det upp till mig. Resten, cirka 15 000 kronor, betalar staten, det vill säga skattebetalarna.

Hur är detta möjligt? Genom att regeringen skapat något som heter ”Särskilt anställningsstöd” för långtidsarbetslösa.

Särskilt anställningsstöd lämnas med 85 procent av lönekostnaden, dock högst 750 kr per arbetsdag. Stödet gäller under tolv månader. Lagen om anställningsskydd, Las, gäller inte.

1. Vilka företag tackar nej till gratis arbetskraft

2. Vilka löner pratar vi om?

3. Hur låga löner handlar det om?

4. Varför ska giriga företag ta emot invandrare för billigare löner?

5. Lätt säga man är i behov av då?1

SD vill spara 106 miljarder

SD vill spara 106 miljarder

Sverigedemokraterna presenterade idag sin höstbudgetmotion. Som tidigare presenterats görs en besparing på 106 miljarder kronor, under hela budgetperioden, genom en minskad nyinvandring av asyl- och anhöriginvandrare med 90%. Utöver detta görs en besparing på 32 miljarder genom en minskning av biståndet till FN:s rekomenderade nivå om 0,7% av BNI.

Av dessa besparingar gör vi år 2012 satsningar om 5 mdr på höjt grundavdrag för pensionärer, drygt 5 mdr på breda välfärdssatsningar, 3,9 mdr för förbättring samt höjning av a-kassan, 2,4 mdr till försvarsmakten, 1,775 mdr till rättsväsendet, 2,2 mdr på att förbättra kvalitén inom de högre utbildningarna, 0,5 mdr till myndigheten för yrkeshögskolan samt 0,5 mdr till sysselsättningsskapande och kulturarvsbefrämjande åtgärder, 0,4 mdr till fler komvuxplatser samt 0,5 mdr i ökat studiestöd.

År 2013 avsätter vi 11 mdr för att helt eliminera skatteskillnaderna mellan tjänst och pension och låter därmed

Fredrik Reinfeldt erkänner kostnader

Fredrik Reinfeldt erkänner kostnader

– Om vi ska låta människor som lever under fattigare förhållanden och har anhöriga i Sverige komma hit, då tycker jag vi ska vara medvetna om att det kommer att ställa ökade anspråk på offentliga resurser. Då får annat stå tillbaka, då blir det mindre till skolan och mindre till
sjukvården.

Fredrik Reinfeldt erkänner även socialbidragskostnader i partiledardebatt på SVT AGENDA

Notera vad Lars Ohly angriper Fredrik Reinfeldt med! Har det minskat eller ökat sedan den debatten?

När ska vi få integrationsmisslyckande 1980-2011 erkännande officiellt?

Tobias Bilström: Vi har inte råd

Tobias Billström: Vi har inte råd

-I dagsläget ser jag det som uteslutet att över huvud taget överväga att återinföra sista länken med tanke på det mycket stora antal asylsökande som Sverige har i dagsläget. Det skulle generera kostnader inom äldrevård och medicinsk vård som Sverige inte har några resurser till, säger Tobias Billström till TT.

Om vi inte har råd att ta emot en dement 91 årig kvinna som ska utvisas. Hur har vi då råd att ta emot 10.000 asylsökande, ge 10.000 uppehållstillstånd, ha 100.000 arbetslösa invandrare Sverige var i sånt behov av om vi inte har råd ta emot en dement 91 årig kvinna som ska utvisas pga hon skulle generera kostnader inom äldrevård och medicinskt vård?Hur kan vi ha råd att ta emot 5000 sk ”ensamkommande” som kostar 2000kr dygnet eller 60000kr per månad?Vilka kostnader genererar då inte 100.000 arbetslösa invandrare? Har Sverige resurser till det