Lögnerna efter 40-talisterna

40-talisterna går i pension

– 40-talisterna går i pension och det föds för få barn. Jag tror att vi behöver två miljoner nya invandrare de närmaste 15 åren, säger Göran Lindblad till SvD.

Ha detta i åtankte   

 Nu är det bekräftat hur många som går i pension per år

40-talister  går i pension och jobb uteblir

De närmaste årens stora pensionsavgångar behöver inte innebära fler arbetstillfällen för unga. Risken är att många anställningstillfällen försvinner, bedömer ekonomer.

Den stora 40-talistgenerationen går i pension de närmaste åren. Rekordmånga svenskar fyller 65 år. Jämfört med för några år sedan handlar det om mer än 30.000 fler per år som uppnår pensionsåldern.

Visserligen kommer säkert en del att välja att jobba vidare efter 65, men när de till slut går i pension är det inte säkert att det innebär ett uppsving på arbetsmarknaden, menar Svenskt Näringsliv som företräder 60.000 företag på arbetsmarknaden

Redan här är lögnen om 40-talisterna bekräftat? Var ska då alla som beviljats uppehålltillstånd jobba om det inte skapas arbetstillfällen när pensionärerna går i pension?

År 2011 har omkring 97 000 människor fått uppehållstillstånd i Sverige (enligt Migrationsverkets statistik från i november).    Cirka 12 000 av dem har fått asyl som flyktingar.    De flesta som fått uppehållstillstånd är arbetskraftsinvandrare och anhöriga.

Varför tar Sverige emot fler invandrare när gamla invandrare inte får jobb efter 40-talisterna?

De runt 1,2 miljoner människor som stod utanför skulle in i värmen bland de anställningsbara. Siffrorna visar att 1 208 900 personer ingick i det som av RUT kallas ”bred arbetslöshet” i augusti 2006, månaden innan regeringen vann valet. Sedan dess har det gått fem år och kampen mot utanförskapet har varit en prioriterad fråga. Samma månad i år har antalet i utanförskap minskat med 37 500 personer.

Arbetslösheten ökar hos invandrarna

Invandrare har också ökat kraftigt bland de arbetslösa. En orsak är flyktinginvandring av utomeuropeiskt födda. Andelen som saknar gymnasiekompetens har på senare år stigit från 40 till 50 procent. Många riskerar att aldrig komma in i arbetslivet varnar AF.

Ökad arbetslöshet erkänns hos invandrare

En orsak till de stigande arbetslöshetssiffrorna inom gruppen utrikes födda är den ökade invandringen under åren 2007 till 2009 och att den kom att sammanfalla med finanskrisen då många industrijobb gick förlorade. En större andel av dem som invandrade än tidigare år kom från utomeuropeiska länder.

35% utlandsfödda arbetslösa 

Mer än var tredje registrerad arbetslös på Arbetsförmedlingen är utrikesfödd. Andelen har ökat dramatiskt. Från 22 procent för sex år sedan till dagens 35. Det visar siffror DN tagit fram med hjälp av Arbetsförmedlingen.

218.000 arbetslösa invandrare

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund.

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

Tar invandrare 7-10 år att få jobb

-Det är så stora problem med flyktingmottagandet i dag. Det tar sju till tio år innan man är självförsörjande och vi har en stark koncentration till ett antal bostadsområden. Vi vill sprida flyktingarna över hela landet. Vi kallar det för ”Lex Vellinge”, ett tvång på att alla kommuner ska ta emot flyktingar, säger Anders Lago (S), kommunalråd i Södertälje

Det stämde inte riktigt vad man sa om 40-talsterna eller hur? Och när ska Fredrik Reinfeldt och Tobias Billströms ord bli obligatoriskt?

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

Sverige är absolut sämst av alla OECD-länder på att sysselsätta invandrare. Det kostar AB Sverige minst 34 miljarder kronor varje år

Fredrik Reinfeldt erkänner kostnader

– Om vi ska låta människor som lever under fattigare förhållanden och har anhöriga i Sverige komma hit, då tycker jag vi ska vara medvetna om att det kommer att ställa ökade anspråk på offentliga resurser. Då får annat stå tillbaka, då blir det mindre till skolan och mindre till sjukvården.

Tobias Billström: Måste våga prata om ekonomin

-Nej det är uteslutet. Skälen för varför vi ändrade lagen 1997 var starka. De som är äldre kan inte delta på arbetsmarknaden och de kommer dra på den medicinska vården och andra kostnader. Man måste våga prata om ekonomin annars lämnar man fältet fritt.

Tobias Billström: Måste våga prata om ekonomin

-Nej det är uteslutet. Skälen för varför vi ändrade lagen 1997 var starka. De som är äldre kan inte delta på arbetsmarknaden och de kommer dra på den medicinska vården och andra kostnader. Man måste våga prata om ekonomin annars lämnar man fältet fritt.

Och var ligger retoriken att när vi har presenterat fakta på arbetslösa invandrare. Då klagar man på få jobbar till 65 år och planerar höjd pensionsålder? Varför ska någon äldre jobba längre och blockera jobben för arbetslösa invandrare man sa vi var i sånt behov av när ”40-talisterna går i pension”?

Nedan ser du ex på lögner att höja pensionen i stället för att erkänna arbetslösa invandrare och dess kostnader!

1. Vi åldras längre

Nu har vi ett system som är knutet till den ekonomiska utvecklingen och demografin, och nu har vi framför oss en period då vi åldras som nation. Skulle vi dessutom få en dålig ekonomisk utveckling påverkar det pensionerna, säger Göran Persson till TT.

2. Vi lever längre

– Vi vill ha en bred analys om hur man kan jobba lite längre, sade han. Kristersson framhåller att bara under den korta tid som gått sedan de borgerliga partierna och Socialdemokraterna på 1990-talet kom överens om det nya pensionssystemet har medellivslängden för män ökat med två år och för kvinnor med ett år.

Nån som tror det är slump vi lever längre sedan PPM 1995?

3. Vi är friskare

Det är dags att väcka frågan om det är riktigt att tvinga folk att pensionera sig, säger professor Ingmar Skoog på Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Han konstaterar att dagens pensionär är en helt annan än gårdagens och att det är på tiden att det börja pratas om det nya åldrandet.

– I dag lever folk kanske 30 år efter pension och under de första tio åren är de flesta ganska friska, vilket är en väldig skillnad jämfört med hur det såg ut så sent som på 1970-talet.

4. Få jobbar till 65

De flesta siktar på ett långt yrkesliv, men verkligheten är en annan.

75 procent i arbetsför ålder tror att de orkar jobba tills de fyller 65 år, visar DN/Synovates undersökning. I praktiken arbetar färre än varannan 64-åring. Den genomsnittliga pensionsåldern är 63 år.

Bland LO:s medlemmar tror 27 procent att de inte orkar jobba till 65-årsdagen. Bland Kommunals medlemmar som arbetar i kommuner och landsting är färre än tio procent över 60 år.

Gå inte på lögnen ”få jobbar till 65” Parallellt som man tar in 10000 tals invandrare och flyktingar som slutar i arbetslöshet och socialbidragsberoende! Är det inte märkligt man inte erkänner det i stället?

5. höjd pensionsålder

– Vi vill ha en bred analys om hur man kan jobba lite längre, sade han. Kristersson framhåller att bara under den korta tid som gått sedan de borgerliga partierna och Socialdemokraterna på 1990-talet kom överens om det nya pensionssystemet har medellivslängden för män ökat med två år och för kvinnor med ett år.

Varför ska tex mina föräldrar födda på 40-talet jobba längre och blockera jobb för arbetslösa invandrare och flyktingar i dag? Var ligger retoriken?

Vilka slutsatser drar ni själva med tanke på förslaget nedan?

Utlandsfödda jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb.  -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

Varför existerar inte gamla invandrare när man säger

Behovet av invandrarna 2011

Det kan tyckas lite konstigt, men Sverige behöver faktiskt arbetskraft. Vi behöver också fler kreativa och företagssamma människor som vill lägga sin företagsverksamhet i Sverige och som därmed kan skapa jobb och utveckling. Samtidigt finns många arbetslösa, men inte med den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Därför behövs både satsningar på utbildning, men också öppna gränser för arbetskraft. Dessutom tycker jag det är bra om människor i större utsträckning kan röra sig över gränser, rent generellt. Bäde hit och härifrån.

Vilka slutsatser drar ni själva om lögnerna efter 40-talisterna? Och när ska kommentarena från Fredrik Reinfeldt och Tobias Billström gälla för hela invandringen?-

%d bloggare gillar detta: