Invandrarna mer företagsamma

Invandrarna mer företagsamma

Med tanke på att företagsamheten är högre bland invandrare än bland inrikes födda kan nystartszonerna komma att bli en verklig möjlighet till jobb och egen försörjning för människor som idag står långt utanför arbetsmarknaden.

Det är lustigt att man kan säga invandrarna är mer företagsamma när det är rasistiskt att sortera på etnicitet samt ställa grupper mot varandra. För att i samma stycke skriva invandrarna står långt utanför arbetsmarknaden.

Där förslaget bara för dom är just invandrare som står långt utanför arbetsmarknaden är

Regeringen har redan vidtagit en rad åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen bland grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat i form av nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd. Det drivs också verksamhet på lokal nivå och nystartskontoren, som erbjuder individuellt anpassad vägledning och service inom området starta och driva företag, är utbyggda och förstärkta på orter med stort utanförskap.

För att dessa ”insatser” åt långtidsarbetslösa invandrare och flyktingar är

Lönesubventionerade praktikplatser

Enligt Christer Gurell, vd på Next Pack, hade man dock anställt Mohamed även utan lönesubventionen.

– Det var mer som en bonus. Vi söker alltid killar som kan passa in hos oss. Mina enda krav är att de är starka och uthålliga, jag bryr mig inte om varifrån de kommer, säger Christer Gurell.

Instegsjobb är en möjlighet som gäller alla som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och den anställdes lön subventioneras som längst i två år. Åtgärden ska även kopplas till undervisning i svenska under minst sex månader.

Varför invandrare är mer företagsammare, är det för arbetsgivaren mutas med gratis arbetskraft för att ens anställa mot lönedumpning som gör lågbetalda invandrare mer företagsammare än dyra svenskar tro?

%d bloggare gillar detta: