Därför är flykting en kostnad

När Next Pack säger

lönesubventionerat

Enligt Christer Gurell, vd på Next Pack, hade man dock anställt Mohamed även utan lönesubventionen.

– Det var mer som en bonus. Vi söker alltid killar som kan passa in hos oss. Mina enda krav är att de är starka och uthålliga, jag bryr mig inte om varifrån de kommer, säger Christer Gurell.

Instegsjobb är en möjlighet som gäller alla som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och den anställdes lön subventioneras som längst i två år. Åtgärden ska även kopplas till undervisning i svenska under minst sex månader.

Som är

gratis praktikplats

åt arbetsgivaren för en flykting

Att få ett instegsjobb är också en möjlighet för den nyinflyttade att snabbare lära sig språket. Den som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb under längst 24 månader. Beslut får tas för sex månader åt gången.

Ett instegsjobb innebär en subventionerad anställning. Alla arbetsgivare som anställer en nyanländ invandrare kan få 80 procent av lönen i bidrag, dock max 800 kronor per dag.

Vi är väldigt kritiska till våra politiker och medier som målar upp bilden ”brist på arbetskraft” att giriga arbetsgivare då ska få gratis flyktingar och inte betala ur egen ficka utan vi skattebetalare?

Ingen kan anklaga bloggen för att vara rasistiskt att kritisera giriga arbetsgivare utnyttjar gratis flyktingar mot lönedumpning när Next Pack säger det är lönesubventionerat, DVS av oss skattebetalare!

%d bloggare gillar detta: