Trots 100.000 unga arbetslösa

Detta är vår teori om unga arbetslösa parallellt med extrem massinvandring. Ni andra får dra er egen teori. Vi presenterar bara fakta vad vi tror varför det är så här!

Beslutet av avskaffandet av LAS är inte fastställt. Men det är massa faktorer man tiger om vid sidan om debatten LAS. Dvs extrem massinvandring man förnekar existerar! 

Så här ser debatten kring LAS ut

LAS

Arbetsgivarna argumenterar för att lägre ingångslöner leder till att fler unga får jobb. Facket å sin sida hänvisar till att det finns få samband internationellt mellan låga ingångslöner och låg ungdomsarbetslöshet, skriver Dagens Industri (DI).

Jonas Milton, vd för Almega, säger till DI att receptet är att frysa ingångslönerna i tio år. Det hävdar han skulle skapa jobb åt unga.

– Kan du anställa en person som har erfarenhet till nästan samma pris som en ung och oerfaren person, då tar man det säkra före det osäkra, säger Jonas Milton till DI.

Detta är grundargumentet för att skrota LAS! Som Almega, Timbro, Företagen och Regeringen kör!

Konsekvenserna

En diskare har idag en ingångslön på 17 481 kronor. Han skulle ha 11 000 kronor idag om lönen hade frysts för tio år sedan, säger han till tidningen.

Raden ovan är sanningen med LAS! Men det är ett par saker man ljuger om parallelt med debatten avskaffa LAS

Trots att Sverige har

100.000 unga arbetslösa

1965 öppnades ett svenskt rekryteringskontor i Belgrad och arbetslösa jugoslaver strömmade till den svenska industrin. Nu jagar företag kompetens där igen, trots att hundratusentals svenska ungdomar går utan arbete.

Andra saker man ljuger om LAS är

Utländska bemanningsföretag blockerar riktiga jobb

Samtidigt löser ett växande antal svenska åkare den omöjliga konkurrenssituationen genom att anlita chaufförer via utländska bemanningsföretag. Förarna kommer från låglöneländer där de har en anställning eller så erbjuder de sina tjänster som egenföretagare – dock utan någon som helst självständighet i sin yrkesutövning.

Krogar bryter mot lagar

I somras kom Hotell- och Restaurangfacket med en rapport efter den uppmärksammade granskningen av 54 restauranger i Stockholm. Den visar att utländsk arbetskraft arbetar för skamlöner.

Nio fackligt aktiva i Hotell- och restaurangs Stockholmsavdelning besökte 54 restauranger med utländsk arbetskraft från länder utanför EU. De hittade allvarliga lag- eller avtalsbrott på 33 krogar.

Detta tiger Regeringen om i alla debatter man hyllar ”krogmoms” som är ren

Lönedumpning

– Det här är modern människohandel, där arbetsgivare uppsåtligen lurar hit människor i syfte att tjäna pengar, säger han.

Att lönen sänks i flera steg är vanligt. I slutänden överensstämmer den anställdes lönespecifikation inte alls med vad arbetsgivaren uppgivit till Migrationsverket, eller till facket när restaurangen i syfte att få sitt arbetstillstånd tecknat kollektivavtal.

där kanske 1000 tals

Gästarbetare utnyttjas

Polisen slog till mot en matfabrik i Jordbro där 32 papperslösa utnyttjades som billig arbetskraft. Företagets vd Murat Korkmaz förnekar att han utnyttjat illegal arbetskraft. LO-Tidningen kan dock avslöja att han tidigare anklagats för att ha utnyttjat arbetskraft.

1) 1000 flyktingar som är billig arbetskraft får gratis praktik

Av 5 150 nyanlända invandrare som arbetsförmedlingarna tagit hand om har 222 fått ett jobb. På myndigheten är man nöjd.

100 tals giriga arbetsgivare har fått 1000 gratis arbetskraft som är

bonus

Enligt Christer Gurell, vd på Next Pack, hade man dock anställt Mohamed även utan lönesubventionen.

– Det var mer som en bonus. Vi söker alltid killar som kan passa in hos oss. Mina enda krav är att de är starka och uthålliga, jag bryr mig inte om varifrån de kommer, säger Christer Gurell.

Instegsjobb är en möjlighet som gäller alla som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och den anställdes lön subventioneras som längst i två år. Åtgärden ska även kopplas till undervisning i svenska under minst sex månader.

Detta tiger man om vid sidan om debatten avskaffa LAS och alla får jobb!

2) Beviljade arbetstillstånd 2011

20.331

Parallellt med ungas dyra ingångslöner och avskaffa så får ”alla jobb” tiger man om 20.000 gästarbetare där arbetstillståndet är lågt

Arbetstillstånd 13.000

  • du kan försörja dig på det arbete du erbjudits.
  • arbetet är av en sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden
  • din arbetsgivare har annonserat tjänsten i Sverige och EU under minst tio dagar.(Vid nyrekrytering.)

Hur ska unga DYRA arbetslösa svenskar kunna matcha 13.000 i ingångslön?

3) 30.000 asylsökande

Ett nytt system för arbetskraftsinvandring sjösätts nästa vecka. Migrationsverkets mål är att korta handläggningstiden till en vecka genom att låta vissa företag överta en del av myndighetens uppgifter.

I ett första steg berör alltså det nya systemet bara 500 av verkets cirka 30 000 årliga ärenden.

Dessa får idag

söka jobb första dagen

Vi måste ta tillvara människors drivkraft att arbeta. Därför möjliggör regeringen, från och med 1 augusti, för asyl­sökande att jobba från dag ett. På så sätt förstärks arbetslinjen ytterligare samtidigt som integrationen underlättas. Detta, kombi­nerat med kortare handläggningstider, gör att asylpolitiken blir mer human, skriver migrationsminister Tobias Billström.

4) Får dom inte asyl ska dom få söka arbetstillstånd

Den nya arbetskraftsinvandringslagen ger en laglig väg in i Sverige för dem som lyckats skaffa ett jobb före avresan.

–  Många irakier hade redan ett jobb när de kom till Sverige. Om de hade vetat att de legalt kunnat ta sig hit som arbetskraftsinvandare hade de kanske valt den vägen, fortsätter Monika Wendleby.
Migrationsverket inleder därför nu ett forskningsprojekt, som gäller Irak, tillsammans med Arbetsförmedlingen och tankesmedjan Global Utmaning.

5) 30.000 studenter

Mer än 30 000 studenter har läst i Sverige under de senaste åren, men förra året var det bara 477 som beviljades uppehållstillstånd för arbete efter avslutade studier.

– Det är helt snurrigt. Fram till 2008 var det till och med så att de studenter som ville jobba här var tvungna att åka utomlands för att söka jobben i Sverige, säger Mikaela Valtersson.

Det vi INTE köper med avskaffandet av LAS och ungas DYRA ingångslöner

27% ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög. I mars var den 27 procent enligt Statistiska centralbyrån. Och kravet för att få ett jobb är ofta meriter från tidigare anställningar. Nio av tio ungdomar i åldern 16–25 år, uppger i en ny undersökning från Novus att bristen på arbetslivserfarenhet är det främsta hindret för att få jobb.

Var 3 ung invandrare arbetslös

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

7,5% arbetslöshet

Regeringen beräknar enligt höstens budget att Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, väntas falla från årets 4,1 till 1,3 procent. Under 2013 hoppas man på en svag återhämtning till 3,5 procent.

Arbetslösheten i år ligger på 7,5 procent.

Som kommer

öka till 2013

Arbetslösheten i år ligger på 7,5 procent. Den beräknas stiga till 7,8 procent under 2013. Regeringen tror att dämpningen i svensk ekonomi kommer leda till att företagens behov av nyanställningar kommer sjunka.

Den ökade arbetslösheten beror framför allt på att svaga grupper, som nyinträdda på arbetsmarknaden och de som redan är långtidsarbetslösa, får svårare att få jobb.

När man debatterar BARA unga arbetslösa, då hamnar debatten i ett perspektiv eller hur?

Men när vi presenterar fakta om 1000 flyktingar som är billig arbetskraft, 20.000 gästarbetare, 30.000 asylsökande som får söka jobb första dagen, sedan söka arbetstillstånd om dom inte får asyl. 30.000 studenter som ska få söka jobb efter studier. Hur utländska bemanningsföretag blockerar jobb samt dumpar lönerna

VAD är då lösningen för alla?

Utlandsfödda jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb. -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

Är lösningen socialbidrag för

218.000 arbetslösa invandrare

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund.

Där det tar

Tar invandrare 7-10 år att få jobb

-Det är så stora problem med flyktingmottagandet i dag. Det tar sju till tio år innan man är självförsörjande och vi har en stark koncentration till ett antal bostadsområden. Vi vill sprida flyktingarna över hela landet. Vi kallar det för ”Lex Vellinge”, ett tvång på att alla kommuner ska ta emot flyktingar, säger Anders Lago (S), kommunalråd i Södertälje

Utländska bemanningsföretag blockerar riktiga jobb

Samtidigt löser ett växande antal svenska åkare den omöjliga konkurrenssituationen genom att anlita chaufförer via utländska bemanningsföretag. Förarna kommer från låglöneländer där de har en anställning eller så erbjuder de sina tjänster som egenföretagare – dock utan någon som helst självständighet i sin yrkesutövning.

Som bara skapar

Lönedumpning

– Det här är modern människohandel, där arbetsgivare uppsåtligen lurar hit människor i syfte att tjäna pengar, säger han.

Att lönen sänks i flera steg är vanligt. I slutänden överensstämmer den anställdes lönespecifikation inte alls med vad arbetsgivaren uppgivit till Migrationsverket, eller till facket när restaurangen i syfte att få sitt arbetstillstånd tecknat kollektivavtal.

Hamnar inte debatten LAS i ett annat perspektiv nu?

Vilka egna slutsatser drar ni själva om trots 100.000 unga arbetslösa och debatten vid sidan om LAS man inte tar upp?

%d bloggare gillar detta: