Ökad arbetslöshet 2013

Arbetslösheten i år ligger på 7,5 procent. Den beräknas stiga till 7,8 procent under 2013. Regeringen tror att dämpningen i svensk ekonomi kommer leda till att företagens behov av nyanställningar kommer sjunka.

Den ökade arbetslösheten beror framför allt på att svaga grupper, som nyinträdda på arbetsmarknaden och de som redan är långtidsarbetslösa, får svårare att få jobb.

I pressmeddelandet som presenterar budgetpropositionen för 2012 uppger regeringen att man ”prioriterar åtgärder för att möta inbromsningen i ekonomin och öka stabiliteten i det finansiella systemet”.

%d bloggare gillar detta: