Var finns bostäderna åt invandrarna?


I åratal har debatter om ”flyktingar” sett ut så här

Tvinga kommuner ta emot

I väntan på att beslut fattas i ett asylärende föreslås att ett fyra veckor långt ankomstboende ersätter dagens anläggningsboende och eget boende. Målet är att bostäderna ska vara jämt spridda över landet och att hänsyn ska tas till den lokala arbetsmarknaden.

Vi ställer den enkla frågan efter att vi presenterat fakta om bostadsbrist i hela Sverige. Var finns bostäderna åt invandrarna?