13.700 bostäder – 57.293 invandrare

13.700 bostäder påbörjades

Under första halvåret 2011 påbörjades cirka 9 550 lägenheter i flerbostadshus, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med samma period föregående år (8 879 lägenheter).

Totalt påbörjades 13 700 bostadslägenheter under första halvåret 2011, varav 4 150 avser lägenheter i småhus. Jämfört med samma period föregående år har lägenheter i småhus minskat med 4 procent (4 340 lägenheter).

Beviljade uppehålltillstånd 2011

I väntan på att beslut fattas i ett asylärende föreslås att ett fyra veckor långt ankomstboende ersätter dagens anläggningsboende och eget boende. Målet är att bostäderna ska vara jämt spridda över landet och att hänsyn ska tas till den lokala arbetsmarknaden.

EXPO – Det naturliga är fylla på med fler

Det naturliga i Europas utsatta läge vore att kompensera vår egen åldrande befolkning med en ökad invandring. Inte att sätta upp ytterligare murar och hinder. Det skulle kunna bidra till att försörjningsbördan lättar

Vilken egen slutsats drar ni av för få bostäder?

%d bloggare gillar detta: