91.000 bostäder saknas Stockholm

91.000 bostäder saknas Stockholm

Enligt våra beräkningar har Stockholms län i dag ett ackumulerat underskott på 91.000 bostäder, vilket är mer än hela bostadsbeståndet i Uppsala. Det riskerar också att växa dramatiskt under kommande år. Räknar man med att det går 0,6 lägenheter per invånare kommer vi med nuvarande befolkningstillväxt att behöva bygga närmare 25 000 bostäder per år. 2010 byggdes det 6 400. Bara för att klara ökningen skulle byggtakten alltså behöva fyrdubblas.

Beviljade uppehålltillstånd 2011

I väntan på att beslut fattas i ett asylärende föreslås att ett fyra veckor långt ankomstboende ersätter dagens anläggningsboende och eget boende. Målet är att bostäderna ska vara jämt spridda över landet och att hänsyn ska tas till den lokala arbetsmarknaden.

EXPO – Det naturliga är fylla på med fler

Det naturliga i Europas utsatta läge vore att kompensera vår egen åldrande befolkning med en ökad invandring. Inte att sätta upp ytterligare murar och hinder. Det skulle kunna bidra till att försörjningsbördan lättar

Vilken egen slutsats drar ni av 91.000 bostäder saknas i Stockholm?

%d bloggare gillar detta: