Var 10 elev kan inte svenska

Var 10 elev kan inte svenska

Var tionde gymnasist i Uppsala har så små kunskaper i svenska att de knappt förstår vad de läser. Den nya skollagen tvingar kommunen att öka stödinsatserna.

Men enligt kommunalrådet Cecilia Forss (M) kan skolorna inte räkna med mer resurser.
Nyligen har kunskaperna kartlagts hos de elever som under hösten börjat årskurs ett i de kommunala gymnasieskolorna. Ett test gäller läsförståelse som mäts med ett så kallat staninetest. Elva procent av eleverna fick ett eller två staninepoäng av nio möjliga.

– Det innebär i princip att de inte förstår vad de läser, säger Inger Söderberg, nyligen pensionerad rektor från Ekebygymnasiet.

I flera år har Inger Söderberg rapporterat till gymnasieledningen att upp till 40 procent av Ekebygymnasiets elever har så låga staninevärden att de behöver stödundervisning.

300 flyktingbarn till Katrineholm

I förra veckan gjorde regeringen och Miljöpartiet upp om enklare regler för återförening av invandrarfamiljer. Den nya uppgörelsen godkänner identifiering via DNA-prov och nu väntar 270 till 300 barn i Somalia på att komma till Katrineholm.

För Katrineholm innebär det att mellan 270 och 300 barn kan komma redan innan sommaren.

Det är något som enligt utbildningsnämnden ställer till det för skol- och dagisverksamheten.
– Skollokaler tror jag att vi kan lösa men då får vi kanske hyra fler lokaler. När det gäller personal så måste vi anställa personal och då måste vi ha tillskott i budgeten, säger hon.

Men när det gäller dagis kan det bli svårare.
– Vi har inte varken lokaler eller personal att kunna ta emot fler barn än vi har nu, säger hon.

Vilka slutsatser drar ni om var 10 elev kan inte svenska?

%d bloggare gillar detta: