Synsätt på etnicitet

I bilden av mångkulturisters strävan om deras vision där dom sätter dagordningen vill man få oss att tro

Synsätt på etnicitet

Morgan Johansson menar att personer som fötts utanför Sverige ska ha en prövoperiod då de ska bevisa att de inte begår brott, först efter detta ska de komma ifråga för det vanliga svenska medborgarskapet. Det är ett synsätt som grundar sig i att man tror att brottslighet är avhängig din etnicitet.

Men ge flyktingar

Instegsjobb

Att få ett instegsjobb är också en möjlighet för den nyinflyttade att snabbare lära sig språket. Den som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb under längst 24 månader. Beslut får tas för sex månader åt gången.

Ett instegsjobb innebär en subventionerad anställning. Alla arbetsgivare som anställer en nyanländ invandrare kan få 80 procent av lönen i bidrag, dock max 800 kronor per dag.

Är inga problem att sortera på etnicitet när bara flyktingar får instegsjobb men inte 27% ungdomsarbetslöshet?

27% ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög. I mars var den 27 procent enligt Statistiska centralbyrån. Och kravet för att få ett jobb är ofta meriter från tidigare anställningar. Nio av tio ungdomar i åldern 16–25 år, uppger i en ny undersökning från Novus att bristen på arbetslivserfarenhet är det främsta hindret för att få jobb.

Vilka slutsatser drar ni själva om synsätt på etnicitet?

%d bloggare gillar detta: