Humanitet

I bilden av mångkulturisternas strävan om deras vision där dom sätter dagordningen vill man få oss att tro

EXPO

Till att börja med kommer Sverigedemokraterna kanske inte ens upprätthålla den lilla chimär av humanitet man har försökt bygga upp. Partiet har länge menat att man kan tänka sig att ta emot kvotflyktingar och människor som får flyktingstatus baserat på Genévekonventionen, allts åpersoner som flyr undan förföljelse på grund av ”ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning”.

När man saknar argument går man till med krokodiltårarna om ”humanitet” mot bla SD om en 91 årig dement kvinna som ska utvisas för att mörka den extrema massinvandring som EXPO stödjer och försvarar men förnekar och förtränger problemen med rasist och främlingsfientlig mot SD!

Vi tar förra året som exempel. Då fick 36 331 personer uppehållstillstånd som anhöriga eller flyktingar, enligt Migrationsverkets statistik. 90% av dem skulle alltså ha skickats hem enligt Sverigedemokraterna. Det ger oss 3633 personer. 3633 personer som skulle få slinka genom nålsögat. Sverigedemokraterna talar gärna om dem. De som man menar är riktiga flyktingar.

Dock erkänner EXPO i fallet 91 åringen att Sverige låtit 36.331 personer fått uppehålltilsltånd. 1000 tals är friska samt yngre än 91 åringen som är dement! Varför får de stanna men inte 91 åringen? Vilka är det som inte är humana? Många av dessa 36.331 som fick stanna är inte ”flyktingar” men Migrationsverket friar hellre än fäller om en flykting ljuger!

Satsningarna ska genomföras genom att skära ner asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent. På det sättet kommer partiet få över 106 miljarder att lägga på annat under den här mandatperioden, menar man.

Anser bla EXPO och andra mångkulturister Sverige har hur mycket ekonomiska resurser att ta emot hur många arbetslösa som helst pga ”humanitet”? Vi låter Tobias Billström svara på det så kan EXPO och andra inte anklaga oss för att vara rasister eller främlingsfientliga!

Vi tog upp detta vid början av listan

Tobias Billström: Måste våga prata om ekonomin

-Nej det är uteslutet. Skälen för varför vi ändrade lagen 1997 var starka. De som är äldre kan inte delta på arbetsmarknaden och de kommer dra på den medicinska vården och andra kostnader. Man måste våga prata om ekonomin annars lämnar man fältet fritt.

Tobias Bilström: Vi har inte råd

-I dagsläget ser jag det som uteslutet att över huvud taget överväga att återinföra sista länken med tanke på det mycket stora antal asylsökande som Sverige har i dagsläget. Det skulle generera kostnader inom äldrevård och medicinsk vård som Sverige inte har några resurser till, säger Tobias Billström till TT.

Vilka slutsatser drar ni själva om humanitet?

%d bloggare gillar detta: