Svenskrasism och svenskfientlighet

Om vi inte ska acceptera svenskrasism och svenskfientlighet mot svenskar i minoriet i Finland. Varför ska vi då acceptera svenskrasism och svenskfienltighet mot etniska svenskar som är i majoritet i Sverige?

Det är precis DETTA vi protesterar emot svenkrasismen och svenskfientligheten man påstår ske i Finland mot svenskar men mot svenskar i Sverige!

Svenskrasism

Det är många som ironiserat över att Jimmie Åkesson gratulerat sitt populistiska broderparti i Finland för dess stora valframgångar. Många vill få det till att Jimmie Åkesson på så sätt uppmuntrar till rasism mot svenskar, eftersom Sannfinländarna inte gillar Sverige nåt vidare, och därför skulle vara en hycklare, men så är det inte. I alla fall inte av den anledningen. Det skriver komikern Aron Flam.

Som sagt… varför ska vi då acceptera svenskrasism mot etniska svenskar i majoritet i Sverige? Det om något är väl hyckleri?

Svenskfientlighet

Den svenskfientliga demonstrationens arrangörer har ordnat busstransport till Helsingfors för deltagare från andra delar av landet.

Men när etniska svenskar demonstrerar mot svenskrasism och svenskfientlighet som majoritet i Sverige blir vi kallade för rasistser och främlingsfientliga?

Varför ska vi då acceptera svenskfientlighet mot etniska svenskar i majoritet i Sverige? Nedan får många etniska svenskar inte idag!

Lotser

Det är först när den nyanlände får jobb som lotsen belönas med en ordentlig bonus, på upp till 50 000 kronor.

instegsjobb

Den som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb under längst 24 månader. Beslut får tas för sex månader åt gången.

Ett instegsjobb innebär en subventionerad anställning. Alla arbetsgivare som anställer en nyanländ invandrare kan få 80 procent av lönen i bidrag, dock max 800 kronor per dag.

Nedan får bara nya flyktingar om vi förstår det rätt.

Gratis körkort

Den totala kostnaden för körkorten beräknas till 10 000 kronor per ungdom. Men det rör sig inte om några extrakostnader för kommunen, säger nämndens ordförande Jonne Norlin till P4 Västernorrland. Pengarna tas från de pengar hemmen för ensamkommande flyktingbarn får, det rör sig om en omfördelning, enligt Jonne Norlin.

– Massor har ringt, en hel del rasister som var upprörda, säger Jonne Norlin.

Varför får inte svenskar gratis körkort om det inte är några extra kostnader för kommuner för ”flyktingbarn”?

Gratis sjukvård papperslösa

Från årsskiftet ska papperslösa som befinner sig i Sörmland ha rätt till betald vård. – Det är en mänsklig rättighet att få vård, säger landstingsrådet Åsa Kullgren (S). Oppositionsrådet Magnus Leivik (M) har tagit strid för de papperslösas rätt till vård och gläds över beslutet.

Varför ska illegala som stannar olagligt få gratis vård?

Gratis tandvård

Förändringarna tros kosta uppemot 1,7 miljarder. Men siffran är osäker. Till exempel vet ingen hur många barn till papperslösa som kommer att börja skolan eller hur många som kommer att söka sjukvård och tandvård.

Få gratis tandvård

Papperslösa flyktingar i Skåne får rätt till vård och tandvård för 50 kronor besöket. Det har majoriteten av partierna i Region Skåne beslutat.

Varför ska illegala få gratis tandvård när 1000 etniska svenskar inte har råd och inte får gratis?

12.000 SFI skattefritt 

Avsikten med sfi-bonus är att den enskilde ska lära sig svenska på så hög nivå som möjligt och bonusen är därför högre för en högre kurs. Bonusen betalas ut som ett skattefritt bidrag om högst 12.000 kronor.

Varför ska nya flyktingar och invandrare få 12.000 SFI skattefritt men inte etniska dyslektiker?

Varför ska vi acceptera svenskrasism och svenskfienltighet mot majoritet etniska svenskar i Sverige när vi inte ska acceeptera svenskrasism och svenskfientlighet mot minoritet svenskar i Finland?

Hyckleri någon?

%d bloggare gillar detta: