Sysselsätta arbetslösa kostar 60 miljarder

Sysselsätta arbetslösa invandrare kostar 60 miljarder

Kostnaderna för detta är naturligtvis avsevärda. Regeringens utredare professor Jan Ekberg menar att glappet i sysselsättning är den helt avgörande orsaken till att skillnaden mellan invandrares inbetalade skatter och utbetalade bidrag, grovt uttryckt, är cirka 1,5 till 2 procent av BNP, det vill säga en årlig belastning på mellan 40 och 60 miljarder kronor

Sysselsättning är en form av praktikjobb. DVS arbetsgivaren får gratis arbetskraft

Instegsjobb

Enligt Christer Gurell, vd på Next Pack, hade man dock anställt Mohamed även utan lönesubventionen.

– Det var mer som en bonus. Vi söker alltid killar som kan passa in hos oss. Mina enda krav är att de är starka och uthålliga, jag bryr mig inte om varifrån de kommer, säger Christer Gurell.

Instegsjobb är en möjlighet som gäller alla som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och den anställdes lön subventioneras som längst i två år. Åtgärden ska även kopplas till undervisning i svenska under minst sex månader.

Anställningsstöd

Jag har anställt en person i mitt lilla företag. Hon ska ta fram bakgrundsmaterial till min nästnästa bok, administrera mina turnéer som talare och hålla ställningarna när jag gör nästa film i Asien och Afrika. För detta betalar min firma cirka 3 500 kronor i månaden. Om jag vill betala högre lön är det upp till mig. Resten, cirka 15 000 kronor, betalar staten, det vill säga skattebetalarna.

Hur är detta möjligt? Genom att regeringen skapat något som heter ”Särskilt anställningsstöd” för långtidsarbetslösa.

Särskilt anställningsstöd lämnas med 85 procent av lönekostnaden, dock högst 750 kr per arbetsdag. Stödet gäller under tolv månader. Lagen om anställningsskydd, Las, gäller inte.

1. Vilka företag tackar nej till gratis arbetskraft

2. Vilka löner pratar vi om?

3. Hur låga löner handlar det om?

4. Varför ska giriga företag ta emot invandrare för billigare löner?

5. Lätt säga man är i behov av då?1

%d bloggare gillar detta: