50% beroende av socialbidrag

Anders Borg

Det var mot slutet av en paneldebatt med Finanspolitiska rådet som finansminister Anders Borg gjorde det spektakulära uttalandet. Över 50% av invandrarna är beroende av socialbidrag hävdades det. Påståendet baserade finansministern på en rapport han nyligen fått ta del av. Uttalandet kom efter att flera deltagare i debatten tagit upp frågan om arbetslöshet bland ungdomar och invandrare. Hur Anders Borg eller den rapport han hänvisade till definierade begreppet invandrare gick han däremot aldrig närmare in på.

Anders Borgs uttalande nedan:

– Låt mig också säga någonting om frågeställningar som restes här kring ungdomsarbetslöshet och invandrararbetslöshet. Låt oss till att börja med inte förringa problemet. Idag har vi, om jag förstod siffrorna som redovisades för några dagar sedan korrekt, ett socialbidragsberoende bland invandrare på 50 procent – över 50 procent. Det är klart att om man sedan skulle lägga till det bidragsberoende vi förmodligen har i andra transfereringssystem så är det klart att det är ett mycket stort problem. Det är ett mycket stort integrationsproblem. Därför att det är klart att ska vi ha så pass mycket invandring som vi har i Sverige och den ska fungera väl, då måste vi få upp sysselsättningssgraderna. Vi vet att det är nödvändigt att fler kommer i arbete och det är klart att det också är relativt stora kostnader förknippade med ett så utbrett bidragsberoende. Det är ju det som är så att säga själva poängen med att man strukturerar om integrationen nu. Vi tar bort förbudet mot att börja arbeta tidigt. Vi har överfört det här, det är naturligtvis säkert problem i början, men vi överför ansvaret till Arbetsförmedlingen där jag tror att det i grund och botten bör ligga. Vi har via instegsjobb och satsningar på SFI försökt att förbättra det här. Men det är klart, att har man så långa etableringstider som vi har i Sverige så är det bekymmersamt och det har säkert regeringen anledning att återkomma till. Jag skulle verkligen säga att förbättrad integration måste vara ett väldigt centralt mål för politiken de kommande åren.

%d bloggare gillar detta: