222 av 5150 nya invandrare fick jobb

I media låter det så här

Introduktion

I Centerpartiet har vi en vision om Nybyggarlandet Sverige, där människor från olika länder kan söka sig en fristad, arbeta, bygga sin framtid och bidra till samhällets utveckling. Centerpartiet vill på sikt slopa integrationspolitiken till förmån för en mer inkluderande politik inom samtliga samhällsområden. En inkluderande politik som tar tillvara alla som är här och som kommer hit. Som ser individens inneboende kraft och vilken resurs den är, oavsett var denne är född.

Visst låter det fint? Vi hittade denna information på Centerns hemsida

Flykting introdukceras i 2 år

20 1.2 Slopa integrationspolitiken Under de två första åren som nyanländ behövs däremot en mer riktad introduktionspolitik. Därför är Centerpartiet positiv till riktad introduktionspolitik för nyanlända, men inte till omotovierade särlösningar. Därefter behövs ingen särskild politik för personer med utländsk bakgrund. Meddetta vill vi på sikt skrota integrationspolitiken till förmån för en mer inkluderande politik inom 25 samtliga politikområden.

Så här  gick det för 5150 av dom. Hur många fler kan komma att utnyttjas för lönedumpningen?

10 av 4000 NYA flyktingar fick jobb 

Av 4 000 personer som anlänt till Sverige sedan december har Arbetsförmedlingen bara kunnat stryka tio för att de har fått jobb. Och bara 50 jobbar inom ramen för en så kallad etableringsplan, enligt en ny rapport.

En annan rapport visar

222 av 5150 nya flyktingar fick jobb

Av 5 150 nyanlända invandrare som arbetsförmedlingarna tagit hand om har 222 fått ett jobb. På myndigheten är man nöjd.

Ungefär 600 nya personer skrivs in i systemet varje månad. Hittills, efter nio månader, har 220 personer fått jobb, främst inom service, restaurang, bygg och vården. Det kanske inte verkar så många.

Det viktigaste enligt henne är att de nyanlända får hjälp så fort som möjligt, att de får kontakt med arbetsmarknaden tidigt.

Exakt VAD är man nöjd med?

Lönesubventionerat

Enligt Christer Gurell, vd på Next Pack, hade man dock anställt Mohamed även utan lönesubventionen.

– Det var mer som en bonus. Vi söker alltid killar som kan passa in hos oss. Mina enda krav är att de är starka och uthålliga, jag bryr mig inte om varifrån de kommer, säger Christer Gurell.

Instegsjobb är en möjlighet som gäller alla som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och den anställdes lön subventioneras som längst i två år. Åtgärden ska även kopplas till undervisning i svenska under minst sex månader.

Gratis arbetskraft

Den som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb under längst 24 månader. Beslut får tas för sex månader åt gången.

Ett instegsjobb innebär en subventionerad anställning. Alla arbetsgivare som anställer en nyanländ invandrare kan få 80 procent av lönen i bidrag, dock max 800 kronor per dag.

Om 100 tals arbetsgivare nu är i sånt fruktansvärt behov, varför ska vi då betala?

Behovet av invandrarna 2011

Det kan tyckas lite konstigt, men Sverige behöver faktiskt arbetskraft. Vi behöver också fler kreativa och företagssamma människor som vill lägga sin företagsverksamhet i Sverige och som därmed kan skapa jobb och utveckling. Samtidigt finns många arbetslösa, men inte med den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Därför behövs både satsningar på utbildning, men också öppna gränser för arbetskraft. Dessutom tycker jag det är bra om människor i större utsträckning kan röra sig över gränser, rent generellt. Bäde hit och härifrån.

Vilka slutsatser drar ni av detta?

%d bloggare gillar detta: