Positiv särbehandling

Centerpartiet vill på sikt slopa integrationspolitiken till förmån för en mer inkluderande politik inom samtliga samhällsområden. En inkluderande politik som tar tillvara alla som är här och som kommer hit. Som ser individens inneboende kraft och vilken resurs den är, oavsett var denne är född. Vi varken kan eller vill skylla på människors bakgrund vid exempelvis arbetslöshet. Istället vill vi ge alla samma chans till inkludering och delaktighet; samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Att personer med utländsk bakgrund exempelvis är arbetslösa är ett arbetsmarknadsproblem; ett systemfel. Därför bör det hanteras där istället för via verkningslösa integrationspolitiska särlösningar. Problemet ligger inte i att man är invandrare. Utan i systemen och i hur riktad integrationspolitik misslyckats att ge de som kommer hit en möjlighet att ansvara för sig själva. Samtidigt som de är med och bidrar till samhället. Vårt förslag bygger på att enbart nyanlända ska få en mer riktad introduktionspolitik för att så snabbt möjligt bli en del av samhället.

Vilka egna slutsatser drar ni själva?

%d bloggare gillar detta: