Kommun fick 120 miljoner för 500 flyktingar

Lindesbers kommun

Programmet handlar om placering av asylsökande i Sverige. Stråssa är en liten by i Bergslagen med ca 300 invånare som fått ta emot över 100 asylsökande. Stråssa är ett samhälle i Lindesbergs kommun. Lindesberg som årligen tar emot 500 asylanter och på olika sätt får 120 miljoner i bidrag. Lindesbergs kommun med 23.000 invånare, har cirka 800 miljoner i skatteintäkter och kommunen får alltså 120 miljoner i olika bidrag och tillskott via de 500 asylanter man tar emot. Eftersom man har många tomma lägenheter blir inte kostnaden så stor för mottagandet på kort sikt. Kommunen låter sig, av förståliga skäl, sig köpas Flera för Sverige ofta förekommande ”karaktärer” finns med bland deltagarna i programmet, t ex den statligt anställda äldre kvinnan från 68-vänstern som representerar 68-vänstern, vänsterpartikvinnan med invandrarbakgrund som tycker att alla kommuner ska tvingas ta emot invandrare och få samma stora problem som Stråssa i Lindesbergs kommun har fått, den snälle pensionären tillika ordförande i byföreningen från Bergslagen som är livrädd för att bli kallad rasist men ändå är förtvivlad över att hans hembygd har blivit ett helvete att leva i och han har sannolikt ingen möjlighet att flytta till något bättre (= mer svenskdominerat område)

ca 15:00 säger en representant att Lindesberg får 120 miljoner som väl behövande för kommunen

Lindesbergs kommun med 23.000 invånare, har cirka 800 miljoner i skatteintäkter och kommunen får alltså 120 miljoner i olika bidrag och tillskott via de 500 asylanter man tar emot. Eftersom man har många tomma lägenheter blir inte kostnaden så stor för mottagandet på kort sikt. Kommunen låter sig, av förståliga skäl, sig köpas

Flera för Sverige ofta förekommande ”karaktärer” finns med bland deltagarna i programmet, t ex den statligt anställda äldre kvinnan från 68-vänstern som representerar 68-vänstern, vänsterpartikvinnan med invandrarbakgrund som tycker att alla kommuner ska tvingas ta emot invandrare och få samma stora problem som Stråssa i Lindesbergs kommun har fått, den snälle pensionären tillika ordförande i byföreningen från Bergslagen som är livrädd för att bli kallad rasist men ändå är förtvivlad över att hans hembygd har blivit ett helvete att leva i och han har sannolikt ingen möjlighet att flytta till något bättre (= mer svenskdominerat område). Jag skriver sannolikt för han, pensionären i Stråssa, hade annars redan flyttat. Troligtvis bor han i ett av hyreshusen och har inte tillräckligt sparkapital för att köpa sig en lägenhet någonstans och betala flyttkostnaderna.

%d bloggare gillar detta: