Flyktingar är big business

Flyktingar är big bisuness

Privata och kommunala bolag tjänar storkovan på ensamkommande flyktingbarn. En granskning som Dagens Samhälle har gjort visar att det inte finns något tak för hur mycket en plats får kosta när det är staten som står för notan.

DVS vi skattebetalare

AB Vårljus, som ägs av 25 kommuner i Stockholms län, fick plötsligt ett kraftigt uppsving i‑ekonomin 2007 när de öppnade ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Innan dess var ägarna tvungna att skjuta till pengar för att rädda bolaget från konkurs. Dagens Samhälle avslöjar idag att Vårljus samlade vinster de senaste tre åren uppgår till nästan 40 miljoner kronor.

Förklaringen är att staten har betalat mycket mer för boendeplatserna än den schablonersättning på 1900 kronor per barn och dygn för en belagd och 1600 kronor för en tom plats. Dagens Samhälles granskning visar att Vårljuset fått 2150–2175 kronor per dygn och plats. Som mest drev bolaget sex transitboenden, idag är det tre.
På frågan varför de fick mer betalt än privata bolag svarar Edit Bjurdamm, chef för Individ- och familjeomsorgen i Sigtuna, att det handlade om en förhandling och att kommunen ”satt lite på pottkanten”

Varför tiger man om detta med ”flyktingar”?

– Jag förstår frågan, men jag är ju skattebetalare jag också. Det är väl det bästa svaret, säger han till tidningen.

Detta säger väl allt? Och

Solidaritet

— Nu skriver vi ett avtal om flyktingmottagande för att visa solidaritet med människor på flykt, säger Carlos González (V), kommunstyrelsen.

Nån som håller med?

%d bloggare gillar detta: