Sämst på integraton

När blir man nöjd? Kan man bli nöjd? Har man ett mål? Vad är målet?

Invandringen är bra när det är positivt inte med alla negativa konsekvenser?

Det går bra ta emot invandrare det inte finns jobb och bostad åt men när verkligheten kommer ifatt vill man inte prata om problemen? Allt är problemfritt?

När ni läser sidan – Ta hänsyn till antalet lediga jobb på AMS (ca 1000)

Gränslös värld

 “Miljöpartiet de gröna har en vision om en gränslös värld där människor inte hindras från att bo och verka där de så önskar. Verkligheten är långt ifrån den tanken. EU:s murar mot omvärlden blir allt högre och främlingsfientliga vindar blåser över Europa. Sveriges migrationspolitik har under lång tid blivit mer och mer restriktiv.

Verklighetsuppfattningen

Maria Ferm tyckte att diskussionen varit en aning uppskruvad och att Malmö har demoniserats. – Grogrunden för kriminaliteten ligger i olösta samhällsproblem som segregering, fattigdom och missbruk. Vi vill se förebyggande snarare än repressiva åtgärder, sade hon.

Hur ska man lösa dessa problem när man förnekar det har koppling till invandringen?

OBS!! VI SKYLLER INTE PÅ INVANDRARNA UTAN KORRUPTA POLITIKER SOM HAR AMBITIONER OCH VISIONER OM MASSINVANDRINGEN SOM SPÅRAT UT MEN INTE ERKÄNNER DEN!

Kartläggningen täcker Malmö 1999 – 2012

Malmö 1999

Ungdomsrånen ökade med 50%
Gå hela dagarna utan använda svenska språket
Vanligare gå arbetslös än att ha ett jobb
Här finns inte mycket framtidstro
Resultatet är brottslighet
Invandrarungdomar rånar svenskar
Integrationspolitiken har fullständigt misslyckats
Malmö har blivit en tickande bomb
Malmö förknippas med socialbidrag
Över hälften av Malmös skolor har invandrarbakgrund
Rosengård alltid varit skamvrån
Rosengård 1965 nybyggd slum
Rosengård idag ghetto
Örtagården: Från 59% till 22% med arbete
Törnrosen: Från 68% till 16% med arbete
Herrgården: Från 55% till 8% med arbete
Herrgården: Färre än var 10 har arbete
Herrgården: Normala att inte ha ett arbete
Malmö: Dubbelt så vanligt svenskar har arbete

Malmö 1999

Rånen ett invandrarproblem
Aldrig i kontakt med svenskar
Föräldrar arbetslösa
Föräldrar träffar aldrig svenskar
Aldrig kommer in i svenska samhället
Upplever ingen framtidstro
Utanförklass
Bevara Sverige blandat
Allt mer segregerat

Malmö 1999

Malmö: Allt fler ofullständigt betyg
Malmö: 30% i 9 saknade fullständigt betyg
Rosengård: 60% saknade ofullständigt betyg
6 av 10 elever saknar betyg
Malmö: Personrånen ökat explosionsartat
Första halvåret rån ökade 50%
2 rån om dagen
Hälften är gäng rån
Malmö: Tickande bomb
12-13 åringar rånar
Vad händer när de är 20-25?
Allvarlig utveckling
Går inte i skola
Har inget arbete
Få vuxenkontakter
Många med utländskt bakgrund
Hitta vägar att “integrera” hela samhället
200 gärningsmän identifierade av 360 rån
Malmö: Oprovocerade våldsbrott vardag
Malmö: Folk känner sig otrygga
Malmö: Var 4 eller 28% avstått kvällsaktiviteter
Uppgivenhet
Ingen framtidstro
Är det sånt samhälle vi vill ha?

Så här ser det ut 2007 – 2012

Nedskärningar och besparingar

Malmö 2012: 260 miljoner i förlust

MALMÖ. Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande, höjer ett varnande finger inför nästa års budgetarbete.

– Det finns inget utrymme för nya verksamheter eller satsningar.

I år räknar kommunen med att gå med 260 miljoner kronor i förlust. Men det kan bli värre, om kostnaderna för ekonomisk hjälp, hemlösa och assistansersättning drar iväg. Eller om skatteintäkterna inte blir som förväntat.

I en skrivelse till kommunens nämnder och styrelser varnar Reepalu att det kommer fler tuffa år. Fram till 2015 kommer det inte att finnas några extra pengar utöver befintlig verksamhet. I stället måste det kommunala arbetet inriktas på att hitta lösningar till lägre kostnader.

Miljardminus i Skåne

Oppositionspolitikerna i Region Skåne tycker att minuset på en miljard kronor i regionens budget inför nästa år är oroväckande. Socialdemokraterna vill att regeringen ska ingripa och skjuta till mer pengar till regionen.

Svarta miljarder försvinner i Malmö

Den svarta marknaden kostar skattebetalarna i Malmö miljardbelopp varje år. Och trots att nya regler infördes för ett par år sedan finns tveksamt billiga priser kvar lite v

Stadsdelar måste dra i handbromsen

Alla stadsdelar i Malmö utom Oxie visar miljonunderskott efter första halvåret enligt delårsrapporterna. Konsekvensen i Hyllie blir färre vikarier i skolorna och mindre städning hos äldre i boenden.

För de flesta stadsdelar handlar underskotten om fler familjer och enskilda som får underhållsstöd, det som förr kallades social­bidrag. I Rosengård, Fosie, Hyllie, Limhamn-Bunkeflo, Södra Innerstaden och Husie har antalet sådana hushåll ökat i jämförelse med samma tid ifjor.

Skåne sjukhus spara 450 milj

Skånes universitetssjukhus, Sus, ska spara 450 miljoner kronor nästa år. Sjukhuschef Bent Christensen vill vända varenda sten för att hitta sätt att dra ner på kostnaderna. Han ifrågasätter till exempel ifall båda akutmottagningarna behöver vara öppna dygnet runt alla dagar. Målet är också att minska personalstyrkan med 300 personer.

Invandrare i Malmö

Malmö har 34% invandrarbakgrund

– Malmö vill vara porten till Europa samtidigt som 34 procent av våra medborgare har invandrarbakgrund

Var 3 invandrare

Var tredje människa i Malmö är född utomlands. ­Muhammed är det vanligaste pojknamnet.

Rosengård: 3.500 unga arbetslösa 

Tanken är att det blir sex månaders praktik, och ett rullande system.
– Det här kan betyda oerhört mycket. 175 platser innebär att fem procent av stans cirka 3 500 arbetslösa ungdomar kan få praktik.

Herrgården har 66% socialbidrag

På Herrgården bor 5 000 personer officiellt, sannolikt är de ­betydligt fler. 16 (!) procent av de vuxna förvärvsarbetar. 66 procent erhåller social­bidrag. Vilken framtid ser ett barn som växer upp där?

Bostäder i Malmö

45.000 sökande på 22.000 bostäder

I Malmö finns kommunala MKB med 22 102 lägenheter. På kommunala bostadsförmedlingen Köplats Syd, dit även en del privata värdar är anslutna, köar bortåt 45 000 personer, trots att det kostar 300 kronor om året. I november 2008 var det 17 000 som sökte bostad.

Integration i Malmö

Dålig integration

att integrationen inte utvecklats på önskvärt sätt

Växande arbetslöshet

Under kommunstyrelsens möte i dag reserverade sig Moderaterna och Sveriges pensionärers intresseparti mot överenskommelsen. Moderata kommunalrådet Stefan Lindhe pekade på att arbetslösheten i Malmö växer

Dåliga skolresultat

och att antalet elever som inte klarar sin skolgång är alltför hög.

Malmöelever dåliga på svenska

Mer än hälften av alla gymnasieelever i Malmö behöver stöd i svenska. Ett behov som är stort även bland elever som har svenska som modersmål.

Bara 63% har fullständiga betyg

Men det där känner vi ännu inte till när vi går en avslutande promenad genom Värnhem, förbi Johanna Jeppssons spettekaksbageri och Niklas dotters skola. Här är det bara 63 procent som går ut med fullständiga betyg och engelskundervisningen börjar först i fyran på grund av att så många inte är tillräckligt bra på svenska, berättar han ganska glatt. Men det finns fördelar med valet av skola.

Flyktingar i Malmö

Ta emot flyktingar är solidaritet

— Nu skriver vi ett avtal om flyktingmottagande för att visa solidaritet med människor på flykt, säger Carlos González (V), kommunstyrelsen.

1854  flyktingar

Den nya överenskommelsen är därmed anpassad till faktumet att antalet flyktingar som bosätter sig i Malmö varierar från år till år: år 2009 tog kommunen emot 796 flyktingar och året efter 558 flyktingar. I år förväntas antalet flyktingar inte överstiga 500.

1200 flyktingar

I år beräknas Malmö ta emot omkring 1200 flyktingar. För dessa betalar Migrationsverket, enligt det nuvarande avtalet, ett administrativt bidrag på en halv miljon kronor plus en schablonersättning på 178000 per flykting.

100 miljoner i bonus på 4 år

Malmö stad är på väg att teckna ett nytt avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande. Malmö förbinder sig att ta emot 500 flyktingar om året och får samtidigt en extra årlig ersättning på 20-25 miljoner kronor.

Malmö 1000 ensamkommande årligen

Malmö är en av Sveriges ankomstkommuner som årligen tar emot runt 1000 ensamkommande flyktingbarn. För att ungdomarna ska få någonstans att bo öppnade Malmö stad hösten 2009 transitboende i bland annat i Svedala och i Vellinge.

Där Malmös kommuninvånare ska betala Attendo Cares “ensamkommande

1900kr dygnet

Vandrarhemmet har hyrts av vårdföretaget Attendo Care som på uppdrag av Malmö stad driver transitboenden för ensamkommande flyktingbarn.

– Vi får 1995 kronor per barn och dygn av Malmö stad. Jag kan inte säga exakt vilka kostnader vi har, men de har ökat på grund av säkerhetskraven, säger Jonas Morian. – Samtidigt vill jag inte hymla om att vi vill gå med vinst.

Transitboendet i Hököpinge har plats för 30 flyktingbarn. Enligt Jonas Morian lär det inte bli några problem att fylla vandrarhemmet med tanke på de behov Malmö stad har.

Och Malmö får 1900kr av Migrationsverket

1900kr dygnet

 1 600 kronor per dygn för varje överenskommen plats. Därutöver 300 kronor per dygn för varje belagd plats.

1900kr * 30 dagar = 57 miljoner för 1000 ensamkommande

Flyktingars dagsersättning

  • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushåll
  • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)

Har den sökande eget hushåll och sköter matinköpen själv är dagersättningen:

  • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll
  • 37 kr/dag för barn upp till 3 år
  • 43 kr/dag för barn 4–10 år
  • 50 kr/dag för barn 11–17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)

Vad ligger logiken med denna politik?

%d bloggare gillar detta: