Utländska företag smiter från skulder

Utländska företag smiter från skulder

De senaste två åren har oseriösa utländska bolag lämnat skatteskulder i Sverige på minst 162 miljoner kronor. Skatteverket utreder nu fler fall och bemanningsbranschen pekas ut som en stor del av problemet. SvD Näringsliv har granskat hur de tjänar pengar på att kryssa mellan olika EU-länders regelsystem.

Vilken slump det är bemanningsranchen som pekas ut med tanke på

 Arbetskraftsinvandring till Sverige 2008

Regeringen införde 2008 nya regler för arbetskraftsinvandring, vilket har ökat möjligheterna för medborgare utanför EU att komma till Sverige och arbeta.

EU:s femårsplan för rättsliga och inrikes frågor 2010-2014, det s k Stockholmsprogrammet, antogs under det svenska EU-ordförandeskapet. Sverige var drivande i att få till stånd ett särskilt avsnitt om migration och utveckling. Här framhålls betydelsen av åtgärder för att främja migrationens utvecklingspotential för
länder utanför EU, liksom att förbättra möjligheten till försörjning och anständiga arbetsvillkor i dessa länder.

3 år senare år 2011, ser vi konsekvenserna? Regeringens åtgärder?

%d bloggare gillar detta: