Lönedumpning slår ut

Vid sidan av oviljan att åtgärda den illegala inrikestrafiken ser vi att den svenska polisen, i allmänhet, inte kan stoppa fortsatt färd för utländska bilar för att säkerställa att böter och straffavgifter betalas in. I andra fall (exempelvis manipulation med de i EU obligatoriska fartbegränsarna) kan överträdelser som ger några hundralappar i dagsböter i Sverige, ge tiotusentals kronor i företagsböter i andra EU-länder, eftersom tilltaget ses som en marknadsstörning.

Så inte i Sverige där i stort sett all myndighetsutövning präglas av allmän ovilja att ta itu med regelbrott som kan ge konkurrensfördelar. För åkerinäringen skapar den ordningen helt oacceptabla konkurrensvillkor. I förlängningen ser vi klara risker att våra åkerier förlorar förmågan att bära ett avancerat samhällsansvar och upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

Tänker Regeringen och Riksdagen göra något åt detta?

%d bloggare gillar detta: