30.000 asylsökande

30.000 asylsökande 

Under förra året ansökte 31 819 personer asyl i Sverige. Det är en ökning med 32 procent jämfört med föregående år när 24 194 personer ansökte om asyl. Ökningen beror främst på att ett stort antal serbiska medborgare under våren och hösten ansökte om asyl i Sverige.

söka jobb första dagen

Vi måste ta tillvara människors drivkraft att arbeta. Därför möjliggör regeringen, från och med 1 augusti, för asyl­sökande att jobba från dag ett. På så sätt förstärks arbetslinjen ytterligare samtidigt som integrationen underlättas. Detta, kombi­nerat med kortare handläggningstider, gör att asylpolitiken blir mer human, skriver migrationsminister Tobias Billström.

Där vi blir övetygade många asylsökande

utnyttjas som billig arbetskraft

Papperslösa och asylsökande utnyttjas som svart arbetskraft på billiga biltvättar. Biltvättarna erbjuder handtvätt för runt hundralappen, men det låga priset är för bra för att vara sant. En av dem som jobbar under svåra förhållanden, för 30 kronor i timmen, är Ali.

– Det blir inte mer än 300 kronor om dagen, säger Ali.

Han jobbar på en biltvätt som ligger en bit utanför Göteborg. Han tvättar bilar för hand 10 timmar om dagen. Det är ett hårt arbete och han berättar hur hans ben domnar. Men han säger att han har vant sig vid att leva såhär. Ali har bott i Sverige sedan 2007, de senaste två åren som gömd flykting.

Vilka egna slutsatser drar ni själva?

%d bloggare gillar detta: