Sanningen om papperslösa

===== 100.000 arbetslösa invandrare – 35.000 papperslösa – jobb åt alla? =====

Nån som vet hur man kan anmäla Sverige till EU som bryter mot lagar?

EU hotar Sverige med domstol

  EU-kommissionen hotade på måndagen att dra Sverige inför EU-domstolen för att inte ha infört sanktioner mot arbetsgivare som utnyttjar tillfällig utländsk arbetskraft.

En av dessa grupper är just ”papperslösa”

35.0000 papperslösa

Till denna siffra kommer även alla de som aldrig sökt asyl och de barn som fötts i Sverige med gömda föräldrar. Uppskattningsvis uppehåller sig mellan 10 000 och 35 000 papperslösa i landet idag.

Där EU den 21 mars 2012 tog detta beslut

Hård LO-kritik mot EU-förslag

Ett frontalangrepp på svensk kollektivavtalsmodell. Det är LO:s dom över ett nytt lagförslag från EU i kölvattnet av det uppmärksammade Laval-fallet i Sverige.

– När det gäller förordningen för att reglera strejkrätten i relation till den fria rörligheten så är förslaget helt oacceptabelt ur LO:s synvinkel, säger Johan Danielsson, LO:s EU-samordnare.

LO klagar på kritik mot EU-förslag för att reglera ”strejkrätten i relation till den fria rörligheten”? När hörde ni LO säga något 0m 35.000 papperslösa ?

På LO uttrycker man i dag besvikelse över att det nya lagförslaget inte ger mer uttalat stöd för fackens rätt att ta till stridsåtgärder i liknande fall, och Johan Danielsson talar om ett angrepp på den svenska kollektivavtalsmodellen.

– Man inför främmande element som riskerar att rubba balansen på den svenska arbetsmarknaden och därmed inskränka den arbetsmarknadsmodell vi har i Sverige.

För att den här föreslagna förordningen ska bli verklighet krävs enhällighet från EU:s 27 medlemsländer, och LO kommer nu försöka påverka den svenska regeringen att rösta nej.

Varje år skickas ungefär en miljon personer ut av sin arbetsgivare i ett EU-land för att jobba i ett annat. Ungefär en fjärdedel av de här utstationerade arbetarna jobbar i byggbranschen, och enligt EU-kommissionär Laszlo Andor är det inte ovanligt att de blir utnyttjade.

Vad ljuger LO om på hemmaplan med detta utspel? Jo 35.000 papperslösas ”rättigheter” att få jobba?

TCO: Därför anställer vi papperslösa

Senast i juli måste Sverige börja tillämpa reglerna i EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare. Den arbetsgivare som bryter mot förbudet att anställa en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i en medlemsstat kan få olika påföljder. Till exempel tvång att betala ut avtals-enliga löner till migranter utan papper, samt skatter, arbetsgivareavgifter och straffavgifter till staten. Entreprenörer kan också tvingas betala för underentreprenörers lagbrott genom att bli medbetalningsskyldiga för löner till papperslösa.

Det som kommer bli ett moment för politiker är främst socialdemokraternas nya partiledare Stefan Löfven som varit ordförande för IF Metall. Hur kan han försvara 1000 tals ”papperslösa” utnyttjas mot lönedumpning, blockerar riktiga jobb? Så här säger han om jobb frågan!

Stefan Löfven:  Invandrare svårt få jobb

Stefan Löfven påpekade också att många ungdomar kommer för sent ut på arbetsmarknaden, att invandrare har svårt att få jobb och att många kvinnor som vill jobba heltid inte får möjlighet till det.

-Det viktiga för oss i Sverige är att få fler arbetade timmar. Inte att tvinga människor nödvändigtvis att gå i pension vid 75 års ålder.

Hur kan Stefnan Löfven säga det är svårt för 100.000 tals invandrare att få jobb, parallellt så ska det vara acceptabelt 1000 tals ”papperslösa” som inte får stanna lagligt ska få jobba för 25 kr timmen mot lönedumpning, blockerar riktiga jobb? Har inte invandrarna svårt tillräckligt att få jobb Stefan Löfven?

Anders Borg

-– Vi har alldeles för hög ungdomsarbetslöshet och för hög arbetslöshet bland utrikes födda, sade Borg och tillade att det beror på att skatterna på arbete och anställda är för höga.

Därför, sade han, har den borgerliga regeringen genomfört rut- och rot-avdrag, sänkt restaurangmomsen och halverat arbetsgivaravgifterna för alla unga upp till 26 år.

Och hyckleriet med Borg och Löfven om att försöka fixa jobb åt 100.000 unga arbetslösa och invanrare jobb där man ”beklämmer sig” om situationen, parallellt tiger man om situationen för 1000 tals ”papperslösa” som utnyttjas av företag som STATEN, Regeringen, Riksdagen och facket anser rimligt?

Vem har MÄNNISKOSYN då? Inte SD i alla fall?

35% utlandsfödda arbetslösa 

Mer än var tredje registrerad arbetslös på Arbetsförmedlingen är utrikesfödd. Andelen har ökat dramatiskt. Från 22 procent för sex år sedan till dagens 35. Det visar siffror DN tagit fram med hjälp av Arbetsförmedlingen.

218.000 arbetslösa invandrare

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund.

40% saknar gymnasie tillbehörighet

40 procent av utlandsfödda klarar inte grundskolan

Var 3 ung invandrare arbetslös

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

Varför ska någon långtidsarbetslös och lågutbildad legal invandrare accepterar STATEN ställer billiga papperslösa som utnyttjas på ett  vidrigt sätt mot lönedumpningarna?

35.0000 papperslösa

Vem är papperslös?

Begreppet papperslösa omfattar dels de människor som har fått avslag på tidigare asylansökan men som ändå stannar Sverige och dels de människor som befinner sig utanför asylprocessen, d v s de personer som inte har sökt asyl eftersom de saknar asylskäl enligt svenska bestämmelser. Papperslösa är alltså personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd och benämns ibland även som irreguljära migranter.

Hur många saknar papper i Sverige?

Eftersom papperslösa är en grupp människor som inte finns registrerade någonstans är det omöjligt att ge en exakt siffra på hur många som bor i Sverige idag. Den enda siffra som finns är antalet människor som efter asylprocessen håller sig undan avvisningsbeslutet. Till denna siffra kommer även alla de som aldrig sökt asyl och de barn som fötts i Sverige med gömda föräldrar. Uppskattningsvis uppehåller sig mellan 10 000 och 35 000 papperslösa i landet idag.

Därför anställer vi papperslösa

Senast i juli måste Sverige börja tillämpa reglerna i EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare. Den arbetsgivare som bryter mot förbudet att anställa en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i en medlemsstat kan få olika påföljder. Till exempel tvång att betala ut avtals-enliga löner till migranter utan papper, samt skatter, arbetsgivareavgifter och straffavgifter till staten. Entreprenörer kan också tvingas betala för underentreprenörers lagbrott genom att bli medbetalningsskyldiga för löner till papperslösa.

Men lagändringarna ger inte någon stor omställning. Sverige uppfyller redan i stort sett alla direktivets krav i fråga om framför allt straffrättsliga och finansiella sanktioner, menar Högsta förvaltningsdomstolens förre ordförande Sten Heckscher, som haft i uppdrag att utreda hur vår nuvarande lagstiftning måste anpassas inför implementeringen.

TCO:s jurist Samuel Engblom, en av dem som varit med och startat Fackligt center för papperslösa i Stockholm, välkomnar i stort de nya reglerna.

– De gör det mindre attraktivt med billiga kontrakt där en underentreprenör använder sig av irreguljära migranter. Men vi skulle förstås också önskat ett lagförslag som slår fast att papperslösa har rätt att organisera sig fackligt.

För de papperslösa förändrar den nya lagstiftningen inte mycket i sak. Mycket få papperslösa vill anmäla eller vittna mot en arbetsgivare och därmed riskera att själva bli utvisade.

– Med tanke på att gränserna redan nu är så stängda runt EU att det inte kommer in så många nya papperslösa, borde politikerna inrikta sig mer på att ta hand om dem som redan är här och ge dem möjligheter att få stanna, inte ägna sig åt att kriminalisera dem eller de arbetsgivare som ger dem jobb, säger Yacine Asmani, från nätverket Papperslösa Stockholm.

Inte olagligt stanna utan papper

Det är inte olagligt att vistas i Sverige utan papper. Ej heller att hålla sig undan från polisen eller ens att gömma flyktingar. Däremot är det en av de värsta situationerna att leva i eftersom du ofta står helt utan rättigheter. Jag tror inte att människor väljer detta frivilligt. Inte ens om de får rätt till sjukvård. Tänk dig själv att leva utan papper i ett annat land, utan rätt till social trygghet, utan möjlighet att arbeta vitt, utan möjlighet att ta lån eller få ett kontrakt på en lägenhet. Jag säger det igen. Det är inget man gör för att det är kul. Och nej, du som medborgare bör inte strunta i lagen. Inte jag heller.

Nån som vet om det går att anmäla fd politiker som Maria Wetterstrand eller andra som uttalar sig så här? För nedan kommer fakta och bevis samt sanningen om papperslösa i Sverige

Och varför tror ni STATEN som ställer papperslösa får gratis mot andra grupper som måste betala?

Papperslösa vård: 1,7 miljarder

Den svarta marknaden kostar skattebetalarna i Malmö miljardbelopp varje år. Och trots att nya regler infördes för ett par år sedan finns tveksamt billiga priser kvar lite varstans på Malmös gator. Men hårdare tag kan vara på gång.

Gratis sjukvård papperslösa

Från årsskiftet ska papperslösa som befinner sig i Sörmland ha rätt till betald vård. – Det är en mänsklig rättighet att få vård, säger landstingsrådet Åsa Kullgren (S). Oppositionsrådet Magnus Leivik (M) har tagit strid för de papperslösas rätt till vård och gläds över beslutet.

Varför ska illegala som stannar olagligt få gratis vård?

Gratis tandvård

Förändringarna tros kosta uppemot 1,7 miljarder. Men siffran är osäker. Till exempel vet ingen hur många barn till papperslösa som kommer att börja skolan eller hur många som kommer att söka

Är det för att utnyttja papperslösa svåra situation där företag utnyttjar dessa gästarbetare och STATEN anser det acceptabelt? För vissa slutar det så här!

34 illegala greps vid razzia

Gränspolisen, Södertörnspolisen och Skatteverket genomförde på torsdagen en större arbetsplatskontroll på ett företag söder om Stockholm som ledde till att 34 personer frihetsberövades som misstänkta för brott mot utlänningslagen.

De misstänkta har antingen jobbat utan arbetstillstånd, haft anställda utan arbetstillstånd eller olovligen passerat EU:s Schengengräns.

Enligt gränspolisen handlar det om en av deras största arbetsplatskontroller. Samtliga gripna ska nu höras i ett inledande skede.

När du säger ”papperslös” och försvarar ”papperslös” rättighet

1. Stannar olagligt utan Visum 3 månader

2. Stannar olagligt utan arbetstillstånd

3. Stannar olagligt utan uppehållstillstånd (PUT) Antagligen tagit sig in olagligt, eller fått NEJ vid ansökan om PUT!

4. Passerat olovligen EU:S Schengengräns

5. Blockerar riktiga jobb där 100.000 arbetslösa invandrare redan har svårt få jobb!

6.  utnyttjas mot lönedumpning

Vilka har människosyn när STATEN accepterar ”papperslös” utnyttjas för 25kr timmen?

När du säger papperslös

Vi möter fler papperslösa över hela Malmö.

Mustafa, den irakiske bilplåtslagaren som jobbar i oljehamnen. Han jobbade vitt i flera månader men började efter Migrationsverkets tredje avslag jobba svart igen. Samma jobb, fast bara halva lönen.

22-årige Omar, efterlyst för att utvisas, som jobbar på en billackering norr om Malmö.

Livvakten Said som jobbar i en jourbutik i östra Malmö för 25 kronor i timmen.

Hassan som jobbar i en möbelaffär för 19 kronor i timmen.

Karim som jobbar på en billackering för mellan 22 och 28 kronor i timmen.

Hur många befinner sig i samma situation? Vi frågar alla vi möter. Och får uteslutande svaret: ”Alla.” Alla asylsökande, åtminstone alla de känner.

Hur skulle de annars klara sig med dagersättningen på 61 kronor från Migrationsverket, resonerar de. En ersättning som dras in helt när ett utvisningsbeslut tas.

Varför tror ni det gullas med ”papperslösa” när man tiger hur dom utnyttjas av giriga företag som får billig arbetskraft?

%d bloggare gillar detta: