Arbetskraftsinvandring till EU 2008

Regeringen införde 2008 nya regler för arbetskraftsinvandring, vilket har ökat möjligheterna för medborgare utanför EU att komma till Sverige och arbeta.

EU:s femårsplan för rättsliga och inrikes frågor 2010-2014, det s k Stockholmsprogrammet, antogs under det svenska EU-ordförandeskapet. Sverige var drivande i att få till stånd ett särskilt avsnitt om migration och utveckling. Här framhålls betydelsen av åtgärder för att främja migrationens utvecklingspotential för länder utanför EU, liksom att förbättra möjligheten till försörjning och anständiga arbetsvillkor i dessa länder.

Sverige ändrade reglerna för arbetskraftsinvandring 2008 och har ökat möjligheten för medborgare utanför EU att komma till Sverige för att arbeta och för svenska företag att rekrytera arbetskraft utanför Europa. För att sprida kunskap om de nya reglerna har Svenska Institutet skapat en webbportal med information.

Trots skyhög arbetslöshet i

Europa

–  I Spanien, Portugal och Italien trodde unga välutbildade bara för ett två år sedan att de hade en mycket ljus framtid. Men nu är många uppgivna och diskuterar att söka jobb utomlands. Det kan få allvarliga följder för de här ländernas utveckling.

– När vi om några år ser tillbaka på den här krisen kommer vi precis som efter den stora depressionen på 30-talet att undra varför männi­skorna utsattes för så mycket onödigt lidande, säger Andrew Watt.

%d bloggare gillar detta: