Mångfald är människohandel

Kristianstadsbladet

När man ”debatterar” om mångkultur vill man försköna upp den påtvingade extrema massinvandringen och mångkultur byggd på lögner med denna bild

Men läser man texten i exemplet ovan får man läsa denna text

– Det blåser främlingsfientliga vindar i hela Europa säger,  Susanne Alpar.

Det är ett par saker ni bör ha i åtanke när ni läser denna upprepande, hjärntvättande och manipulerande test som svenskfientlig media och politiker upprepar. Varför vill man aldrig ha öppen debatt om detta med den härliga påtvingade mångkulturspropagandan?

Stoppa människohandel

Människohandel är ett av våra allvarligaste brott mot mänskligheten. Det är den snabbast växande inkomstkällan för den organiserade brottsligheten. FN uppskattar att fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, faller offer för människohandlare varje år. Människohandel är världens tredje största form av organiserad brottslighet näst efter narkotika och vapen. Filmen Lilja 4-ever visar tydligt grundorsakerna till varför människor faller in i dessa vidriga förhållanden. Det handlar framförallt om fattigdom och socialt utanförskap. Som liberal är jag fast övertygad om att ett av botemedlen mot människohandeln är en generellt förbättrad levnadsstandard i särskilt utsatta länder. Demokratisering, ökad handel och ett aktivt jämställdhetsarbete är tre viktiga grundförutsättningar.

Om vi inte ska acceptera människohandel i andra länder varför ska vi acceptera den i Sverige?

Människohandel

Morgan Livh kan alltså få 24 000 kronor per dag för 120 flyktingar. På en månad kan Morgan Livh erhålla 744 000 kronor för att han erbjuder plats i sina stugor.
När det gäller dagsersättningen för de asylsökande följer Migrationsverket normer för eget hushåll/matinköp:
* 71 kr/dag för vuxna ensamstående.
* 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll.
* 37 kr/dag för barn upp till 3 år.
* 43 kr/dag för barn 4–10 år.
* 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras bidraget).

Människohandel

Stråssa är ett samhälle i Lindesbergs kommun. Lindesberg som årligen tar emot 500 asylanter och på olika sätt får 120 miljoner i bidrag.

Människohandel

Schablonersättningen enligt 2010 års nivåer
187 600 kronor för vuxna 16 till och med 64 år
115 200 kronor för barn under 16 år
69 200 kronor för äldre från 65 år

Schablonersättningen (10-13§ ErsF) fördelas under två års tid och utbetalningarna sker från Migrationsverket direkt till berörd kommun var tredje månad utan att kommunen behöver lämna in en ansökan.

De som säger

– Det blåser främlingsfientliga vindar i hela  säger Europa,  Susanne Alpar.

Ni som säger detta, försvarar ni det?

%d bloggare gillar detta: