Höga trösklar är lönedumpning

Det kommer användas mer av uttryck som sänkta och höga trösklar, men många förstår inte vad det betyder.

Höga trösklar

I Sverige har vi dessutom mycket höga trösklar in på arbetsmarknaden i form av omfattande arbetsrätt och höga ingångslöner. Detta drabbar dem som inte behärskar språket och saknar svenska referenser extra hårt. För att invandrare lättare ska kunna få in en fot på arbetsmarkanden är det viktigt att Las reformeras och att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar genom att sätta ingångslöner som ger alla en chans.

Att det betyder att dumpa löner, inte att det är olika hinder att få jobb

Och lysande ex på lönedumpning bla krogmomsen

Skamlöner

Arbetsmarknadsprövningen ska införas på nytt. Det kravet framför Tomas Eneroth och ytterligare sex socialdemokratiska riksdagsmän i en motion.

I somras kom Hotell- och Restaurangfacket med en rapport efter den uppmärksammade granskningen av 54 restauranger i Stockholm. Den visar att utländsk arbetskraft arbetar för skamlöner.

Nio fackligt aktiva i Hotell- och restaurangs Stockholmsavdelning besökte 54 restauranger med utländsk arbetskraft från länder utanför EU. De hittade allvarliga lag- eller avtalsbrott på 33 krogar.

– Det är därför viktigt att en utvärdering görs av den förändrade lagstiftningen och att stabila förutsättningar skapas som ger trygghet för såväl individ som arbetsplatser och företag, skriver riksdagsmännen i motionen.

Arbetsmarknadsprövningen innebär att arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen prövar om en bransch behöver arbetskraftsinvandring.

För snart tre år sedan trädde en ny lag i kraft. Då avskaffades prövningen. Nu avgör arbetsgivaren ensam om det behövs arbetskraftsimport eller inte.

Vilka egna slutsatser drar ni själva?

%d bloggare gillar detta: