15 693 sexualbrott i Sverige 2009

15 693 sexualbrott i Sverige 2009

2009 anmäldes 15 693 sexualbrott i Sverige. Mörkertalet är stort. 2007 uppskattade BRÅ (Brottsförebyggandet rådet) att bara drygt en sjättedel av alla sexualbrott blir anmälda till polisen. 5 937 av de anmälda sexualbrotten 2009 var våldtäkter. 1 830 fall gick till åtal och 253 personer blev fällda.

Borde då inte siffror mot sexuella brott kosta med?

SR

Gatuvåldet kostar samhället enorma summor pengar, det är dessutom betydligt dyrare än man hittills känt till. En ny rapport, Gatuvåldets ekonomi, beräknar de totala kostnaderna för olika konkreta fall av våld.

Genom att räkna ihop 200 faktorer har han fått fram slutnotan på ett enda gatuslagsmål med två skadade.

– Det som förvånade oss i studien var vidden av kostnaderna. Ett krogslagsmål kostar upp emot 75 miljoner kronor, säger Ingvar Nilsson.

I beräkningen finns en person som blir livslångt invalidiserad, det beräknas kosta samhället 50 miljoner kronor.

Ett andra offer för samma krogslagsmål får istället en måttlig skada inledningsvis, men påverkas senare av en dold hjärnskada.

Nedsatt arbetsförmåga och inkomst beräknas i det fallet kosta samhället mellan fem och sex miljoner kronor.

För Jonas Holmström, som blev utsatt för oprovocerat gatuvåld, tog livet en ny vändning. Som 18 åring kunde han på grund av sin hjärnskada inte längre skriva ett vanliga e-mail, utan fick be sin bror om hjälp.

– Jag kunde inte läsa, han var tvungen att hjälpa mig att svara. Det gjorde väldigt ont. Jag kunde det förut; alla som går i skolan lär sig läsa och skriva, men det bara försvann, berättar han.

%d bloggare gillar detta: