Ni får dra era egna slutsatser

Det  vi skriver här är vår slutsats vad vi tror massinvandringen handlar om som är så känsligt att öppet debattera och kritisera utan att bli kallade rasister och främlingsfientliga!

Vi som skriver detta har inga kopplingar till SD eller något annat om någon skulle få för sig

Vi som skriver detta är trötta på förtroendeinvalda politiker och medier som ljuger om integrationsmisslyckande 1980-2010!

Detta är vår slutsats

Ni andra får göra er egen, vi ger er bara materialet till källa fakta och argumenten!

Många förstår inte invandringen

En grundtanke är att eftersom många inte förstår invandringen, att endast med namn på länkarna ska man snabbt få skapa sin egen bild om vad invandringen handlar om. Men även en plats för samlade argument mot integrationsmisslyckande 1980-2011 som är så känsligt att öppet debattera och kritisera om!

En annan tanke är att detta ska användas som ett ”facit”

Vid tex partiledardebatter

Vid tex demonstrationer mot SD

I debatter om brist på arbetskraft

I debatter om tvinga kommuner flyktingar att ta emot

Då ska det vara enkelt att kunna hitta motargument på denna sida för att förstå vad PK inte vill debattera om!

Som tex när media snyftar om ”papperslösa” Då har vi fakta och motargument som visar sanningen är lönedumpning och dom stannar olagligt och brutit  mot Schengen avtalet som Regeringen desperat verkar vara i behov av för att få in billig arbetskraft?

Vi skyller inte på invandrare utan politiker

Som inte talar sanningen om invandringen, dess agendor ideologier och visioner, samma sak gäller för media!

Lögnerna efter 40-talisterna

40-talisterna går i pension

– 40-talisterna går i pension och det föds för få barn. Jag tror att vi behöver två miljoner nya invandrare de närmaste 15 åren, säger Göran Lindblad till SvD.

Ha detta i åtankte   

 Nu är det bekräftat hur många som går i pension per år

40-talister  går i pension och jobb uteblir

De närmaste årens stora pensionsavgångar behöver inte innebära fler arbetstillfällen för unga. Risken är att många anställningstillfällen försvinner, bedömer ekonomer.

Den stora 40-talistgenerationen går i pension de närmaste åren. Rekordmånga svenskar fyller 65 år. Jämfört med för några år sedan handlar det om mer än 30.000 fler per år som uppnår pensionsåldern.

Visserligen kommer säkert en del att välja att jobba vidare efter 65, men när de till slut går i pension är det inte säkert att det innebär ett uppsving på arbetsmarknaden, menar Svenskt Näringsliv som företräder 60.000 företag på arbetsmarknaden

Redan här är lögnen om 40-talisterna bekräftat? Var ska då alla som beviljats uppehålltillstånd jobba om det inte skapas arbetstillfällen när pensionärerna går i pension?

År 2011 har omkring 97 000 människor fått uppehållstillstånd i Sverige (enligt Migrationsverkets statistik från i november).    Cirka 12 000 av dem har fått asyl som flyktingar.    De flesta som fått uppehållstillstånd är arbetskraftsinvandrare och anhöriga.

Varför tar Sverige emot fler invandrare när gamla invandrare inte får jobb efter 40-talisterna?

De runt 1,2 miljoner människor som stod utanför skulle in i värmen bland de anställningsbara. Siffrorna visar att 1 208 900 personer ingick i det som av RUT kallas ”bred arbetslöshet” i augusti 2006, månaden innan regeringen vann valet. Sedan dess har det gått fem år och kampen mot utanförskapet har varit en prioriterad fråga. Samma månad i år har antalet i utanförskap minskat med 37 500 personer.

Arbetslösheten ökar hos invandrarna

Invandrare har också ökat kraftigt bland de arbetslösa. En orsak är flyktinginvandring av utomeuropeiskt födda. Andelen som saknar gymnasiekompetens har på senare år stigit från 40 till 50 procent. Många riskerar att aldrig komma in i arbetslivet varnar AF.

Ökad arbetslöshet erkänns hos invandrare

En orsak till de stigande arbetslöshetssiffrorna inom gruppen utrikes födda är den ökade invandringen under åren 2007 till 2009 och att den kom att sammanfalla med finanskrisen då många industrijobb gick förlorade. En större andel av dem som invandrade än tidigare år kom från utomeuropeiska länder.

35% utlandsfödda arbetslösa 

Mer än var tredje registrerad arbetslös på Arbetsförmedlingen är utrikesfödd. Andelen har ökat dramatiskt. Från 22 procent för sex år sedan till dagens 35. Det visar siffror DN tagit fram med hjälp av Arbetsförmedlingen.

218.000 arbetslösa invandrare

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund.

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

Tar invandrare 7-10 år att få jobb

-Det är så stora problem med flyktingmottagandet i dag. Det tar sju till tio år innan man är självförsörjande och vi har en stark koncentration till ett antal bostadsområden. Vi vill sprida flyktingarna över hela landet. Vi kallar det för ”Lex Vellinge”, ett tvång på att alla kommuner ska ta emot flyktingar, säger Anders Lago (S), kommunalråd i Södertälje

Det stämde inte riktigt vad man sa om 40-talsterna eller hur? Och när ska Fredrik Reinfeldt och Tobias Billströms ord bli obligatoriskt?

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

Sverige är absolut sämst av alla OECD-länder på att sysselsätta invandrare. Det kostar AB Sverige minst 34 miljarder kronor varje år

Fredrik Reinfeldt erkänner kostnader

– Om vi ska låta människor som lever under fattigare förhållanden och har anhöriga i Sverige komma hit, då tycker jag vi ska vara medvetna om att det kommer att ställa ökade anspråk på offentliga resurser. Då får annat stå tillbaka, då blir det mindre till skolan och mindre till sjukvården.

Tobias Billström: Måste våga prata om ekonomin

-Nej det är uteslutet. Skälen för varför vi ändrade lagen 1997 var starka. De som är äldre kan inte delta på arbetsmarknaden och de kommer dra på den medicinska vården och andra kostnader. Man måste våga prata om ekonomin annars lämnar man fältet fritt.

Tobias Billström: Måste våga prata om ekonomin

-Nej det är uteslutet. Skälen för varför vi ändrade lagen 1997 var starka. De som är äldre kan inte delta på arbetsmarknaden och de kommer dra på den medicinska vården och andra kostnader. Man måste våga prata om ekonomin annars lämnar man fältet fritt.

Och var ligger retoriken att när vi har presenterat fakta på arbetslösa invandrare. Då klagar man på få jobbar till 65 år och planerar höjd pensionsålder? Varför ska någon äldre jobba längre och blockera jobben för arbetslösa invandrare man sa vi var i sånt behov av när ”40-talisterna går i pension”?

Nedan ser du ex på lögner att höja pensionen i stället för att erkänna arbetslösa invandrare och dess kostnader!

1. Vi åldras längre

Nu har vi ett system som är knutet till den ekonomiska utvecklingen och demografin, och nu har vi framför oss en period då vi åldras som nation. Skulle vi dessutom få en dålig ekonomisk utveckling påverkar det pensionerna, säger Göran Persson till TT.

2. Vi lever längre

– Vi vill ha en bred analys om hur man kan jobba lite längre, sade han. Kristersson framhåller att bara under den korta tid som gått sedan de borgerliga partierna och Socialdemokraterna på 1990-talet kom överens om det nya pensionssystemet har medellivslängden för män ökat med två år och för kvinnor med ett år.

Nån som tror det är slump vi lever längre sedan PPM 1995?

3. Vi är friskare

Det är dags att väcka frågan om det är riktigt att tvinga folk att pensionera sig, säger professor Ingmar Skoog på Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Han konstaterar att dagens pensionär är en helt annan än gårdagens och att det är på tiden att det börja pratas om det nya åldrandet.

– I dag lever folk kanske 30 år efter pension och under de första tio åren är de flesta ganska friska, vilket är en väldig skillnad jämfört med hur det såg ut så sent som på 1970-talet.

4. Få jobbar till 65

De flesta siktar på ett långt yrkesliv, men verkligheten är en annan.

75 procent i arbetsför ålder tror att de orkar jobba tills de fyller 65 år, visar DN/Synovates undersökning. I praktiken arbetar färre än varannan 64-åring. Den genomsnittliga pensionsåldern är 63 år.

Bland LO:s medlemmar tror 27 procent att de inte orkar jobba till 65-årsdagen. Bland Kommunals medlemmar som arbetar i kommuner och landsting är färre än tio procent över 60 år.

Gå inte på lögnen ”få jobbar till 65” Parallellt som man tar in 10000 tals invandrare och flyktingar som slutar i arbetslöshet och socialbidragsberoende! Är det inte märkligt man inte erkänner det i stället?

5. höjd pensionsålder

– Vi vill ha en bred analys om hur man kan jobba lite längre, sade han. Kristersson framhåller att bara under den korta tid som gått sedan de borgerliga partierna och Socialdemokraterna på 1990-talet kom överens om det nya pensionssystemet har medellivslängden för män ökat med två år och för kvinnor med ett år.

Varför ska tex mina föräldrar födda på 40-talet jobba längre och blockera jobb för arbetslösa invandrare och flyktingar i dag? Var ligger retoriken?

Vilka slutsatser drar ni själva med tanke på förslaget nedan?

Utlandsfödda jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb.  -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

Varför existerar inte gamla invandrare när man säger

Behovet av invandrarna 2011

Det kan tyckas lite konstigt, men Sverige behöver faktiskt arbetskraft. Vi behöver också fler kreativa och företagssamma människor som vill lägga sin företagsverksamhet i Sverige och som därmed kan skapa jobb och utveckling. Samtidigt finns många arbetslösa, men inte med den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Därför behövs både satsningar på utbildning, men också öppna gränser för arbetskraft. Dessutom tycker jag det är bra om människor i större utsträckning kan röra sig över gränser, rent generellt. Bäde hit och härifrån.

Vilka slutsatser drar ni själva om lögnerna efter 40-talisterna? Och när ska kommentarena från Fredrik Reinfeldt och Tobias Billström gälla för hela invandringen?-

OK att ljuga om massinvandringen

Har ni liksom vi invandringskritiker och svenskar som känner sig diskriminerade och bestraffade när vi kritiserar den extrema form av påtvingad misslyckad massinvandring och mångkultur undrat varför våra motdebattörer ständigt ljuger? Kanske är detta en anledning?

Det är ok att ljuga

Torbjörn Tännsjö skriver idag på DN Debatt om dilemmat mellan att uttrycka sig fritt och risken med att inspirera till exempelvis terrordåd som det i Norge. Bland annat tar han upp frågan om självcensur. Bör man avstå från att uttrycka sig fritt, t.ex. inför terrorhot? Tännsjö är ambivalent på den punkten.

I ett fritt och demokratiskt samhälle ska det inte finnas censur från samhällets sida. Man har rätt att alltid säga sanningen och man har oftast rätt även att ljuga. Det hindrar dock inte att man har självcensur. Det är en del av det ansvar man har att medverka till demokratin. Självcensuren bör ge utrymme även att säga obekväma sanningar. Däremot måste man inte ljuga bara för att man får. Lögner, även om de är tillåtna, ger inget positivt tillskott till demokratin.

Kan mångkulturisterna då förstå varför vi andra gissar oss till varför ni måste självcensurera er själva och det är ok att ljuga för era agendor, ideologier och visioner för massinvandringen i stället för att öppet debattera om det? Som man gör i andra öppna demokratiska länder, som tex Norge, Holland, Storbritannien…. som erkänt Hånkulturen misslyckande och ska minska massinvandringen men inte i Sverige?

När man saknar fakta och argument

Varför måste moralpoliser som Anna Ardin ljuga när hon saknar fakta och argument?

Anna Ardin

Det finns fyra enkla huvudprinciper att fortsätta hålla sig till, om vi vill behålla den öppna, demokratiska gotländska andan och inte stärka SD eller deras främlingsfientliga agenda:

1. Gör inte SD till en stridsfråga mellan blocken.

2. Gör inte blocköverskridande överenskommelser för att mota bort SD.

3. Ge inte SD:s frågor en särställning i politiken och använd inte högerpopulistiskt språkbruk.

4. Bjud inte in SD till politiska arenor de inte tagit sig själva.

Det här är viktigt, därför vill jag gärna förklara vad jag menar lite mer ingående. Imorgon och i övermorgon ska jag därför gå lite närmare in på var och en av dessa fyra principer.

Anna Ardin

Man bör helt enkelt inte bjuda in högerpopulisterna till samtal på ställen dit de själva inte tagit sig på egen hand. I kommunfullmäktigen, landsting och förstås i riksdagen där de vunnit mandat så har de också en rättmätig plats att bli bemötta. Men man behöver inte arrangera debatter enkom för att bemöta dem. Debattartiklar de får in bör besvaras. Men man bör inte själv skriva så att de bjuds in att svara, och så vidare.

Idag ges SD en särställning och mer uppmärksamhet än de andra småpartierna. SD:s frågor och problemformuleringar lyfts oproportionerligt ofta. I forum där andra riksdagspartier bjuds in så ska även SD vara välkomna, men de måste behandlas som vilket annat småparti som helst.

Högerpopulismen skadar ekonomin och hindrar människor från att bidra till samhället på samma villkor, därför är det viktigt att hålla SD:s inflytande lågt. Om vi håller fast vid dessa fyra enkla regler kan vi lyckas med det.

Vad är det ni inte vill debattera om integrationsmisslyckande 1980-2011?

Ordet ”rasist” tiger ner fakta och argument

När man inte klarar bemöta oss aktivister?

Ordet ”rasist” tiger ner fakta och argument

Försiktigheten i Sverige att prata kring individens rättigheter och dess skyldigheter är många gånger skenhelig speciellt när det handlar om människor med invandrarbakgrund. Alla har rättigheter vilket i sig är en mycket positiv men kopplat till rättigheter kommer ju också skyldigheter. Men det verkar vara som att man inte vill prata om det. Är det för att inte bli kallad rasist? Ordet rasist har blivit en skrämselfaktor idag för att tysta folk eller för att få folk att gå i den riktning man själv vill. För mig innebär rasist att man menar att alla av annan etniskt härkomst än svensk skall ut ur Sverige och att de inte har här att göra. Samtidigt så vet vi väl att rädslan för att bli kallad rasist ofta hindar oss från att reagera mot grupper eller personer som i skydd av kultur, tradition eller religion tar ifrån andra sina lagliga rättigheter.

Vi håller helt med Bahareh Andersson

Pröva att använda några av våra fakta argument på denna sida som har koppling med EXTREM påtvingad massinvandring som skapar NATURLIGA problem och konsekvenser. Och se om du blir bemött med rasist för din motdebattör har inga fakta eller argument att besvara

Argument även för invandrare

Ingen kan anklaga denna blogg för att vara rasistiskt när vi lånar dessa ord från en invandrare

Argument även för invandrare

Baksidorna av det mångkulturella samhället löser inte av sig själva om våra politiker inte bryta tystnaden. Hur kan den stadliga radiokanalen, Sveriges Radio, godkänna att en Imam som är bosatt i Sverige uttalar ett dödshot mot en hel grupp som konverterat från Islam till kristendom? Det skriver kvinnorättsaktivisten Bahareh Andersson.

För en tid sen läste jag en artikel på nätet som var obegriplig. Artikeln fick mig i mina tankar att förflytta mig till ett medeltida land med regler och värderingar som inte alls överensstämmer med modernt och demokratiskt samhälle som det svenska.

”Det är varje muslims skyldighet att döda dem som lämnar islam. Så lät det nyligen i Sveriges Radio, då en imam från Rinkeby fick lägga ut texten om hur man skulle agera mot somalier som konverterar till kristendomen”.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=275603

Så tänkte jag bättre än tystnaden kring Waberi (M), men de skriver inte ens namnet på imamen. Politikernas och mediernas tystnad är beklämmande och skrämmande! Hur tolkar man deras tystnad?

Konsekvenser av detta är ett skapande av extremt kulturrelativism. Vi kan inte vara tysta när barn inte får delta i vissa skolundervisningar, när unga flickor gifts bort eller när pojkar får i uppgift av familjen att övervaka sina systrar i rädsla för att bli kallad rasist. Vi kan inte vara tysta under rädsla av främlingsfientlighetsnamn när en omam i Sverige offentligt dödshotar en helgrupp människor. Idag är man rasist så länge man inte vrider ut och in på sig själv för att bemöta andra kulturer eller religioner. Jag förstår verkligen inte detta! Dessa handlingar är fel och kan inte accepteras av det svenska samhället. Att av utöva rädsla för att deras barn skall bli försvenskade utövar en form av rasism mot svenskar.

Jag följer integrationsdebatter i andra länder och i Frankrike till exempel man är mycket modigare att ställa krav när det gäller gemensamma och konstruktiva värderingar. Allt är inte perfekt i Frankrike men där är åtminstone många politiker (jag pratar inte om högerextremister) och inte rädda att utrycka sig fritt och sakligt utan att bli kallade för rasister. Naivitet (eller försiktigheten?) som råder bland våra svenska politiker är oroväckande och den gynnar extremisterna samt Abdirisak Waberis, som sitter i riksdagens försvarsutskott (mannen som vill leva i ett land där sharialagarna råder som han sa i SVT-dokumentären) framgångar i riksdagen. I Frankrike säger man ”Att kalla en katt för en katt”: man ska kalla saker med deras namn och inte försöka hitta på. Att jämt vara politiskt korrekt löser inga problem.

Därför blir jag inte förvånad men mest besviken på vårt dubbelmoraliska samhälle när jag till exempel blir kallat islamofob, rasist och massa andra påhittade påhopp bara för att jag vågar skriva. Avslutningsvis måste jag påpeka igen att integrationsdebatten och baksidorna av det mångkulturella samhället inte löser sig av sig självt om våra politiker inte bryta tystnaden. Hur kan den stadliga radiokanalen, Sveriges Radio, godkänna att en imam som är bosatt i Sverige uttalar ett dödshot mot en hel grupp som konverterat från islam till kristendom? Hur hade samhället reagerat om en någon högerextremistisk organisation hade hotat en grupp människor som hade brutit mot deras normer och värderingar?

Nu är det dags att bryta mönstret och börja rensa upp. Det politiska etablissemanget har missat detta under många år. Konsekvensen av detta misslyckande är att bland annat högerextremisterna fått fotfäste och energi. Så jag håller med dig, Mauricio Rojas. Mycket tyder på att invandrardebatten fortfarande befinner sig långt från ”öppenhjärtlighetens råmärken” och ännu längre ifrån det sansade och resonabla samtalets revir. Synd för Sverige!

Skämmer ut demokratin

Att våra ”förtroendeinvalda” politiker verkar ha en agenda ideologi och vision där mångkulturister sätter dagordningen där man skämmer ut Svensk demokrati för omvärlden fick vi reda på när mångfaldsextremisterna Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hoppade av partiledardebatt.

När Jimmie Åkesson skulle göra sin debut som partiledare i en demokratisk debatt den 9 oktober 2011

S och V hoppar av partiledardebatt

Ted Bergdahl vill inte att Vänsterpartiet ska kopplas samman med Sverigedemokraterna:

-Det kan ju finnas intresse av att utmåla de fyra partier som inte sitter i regeringen som en samlad opposition, vilket vi inte är.

-Det är helt orimligt att Lars Ohly ska stå bredvid Jimmie Åkesson.

Detta om något är väl att skämma ut demokratin? Här passade det inte att stå bredvid Jimmie Åkesson och SD. Men tidigare gick det bra

Alliansen förlorade omröstning om sjukförsäkringen

Riksdagen har i dag röstat om två förändringar i sjukförsäkringen som de rödgröna partierna har föreslagit, och som stöds av SD. Omröstningen är nu klar och 140 röstade ja för de rödgrönas utskottsinitiativ. 139 röstade nej.

Här visade SD de bryr sig om det svenska folket som andra sviker

När Tomas Eneroth (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, intog talarstolen tog han upp hur förändringarna i sjukförsäkringen har slagit. Han pekade bland annat på att cirka 50.000 personer har utförsäkrats och nämnde flera kända fall, som medier har rapporterat om.

Här gick det alldeles utmärkt att få hjälp av SD vid omröstning om sjukförsäkringen  som Alliansen förlorade?

Men vid partiledardebatten passade det inte?

Invandrarna välfärdens kärna

Invandrarna välfärdens kärna

 ”Invandrarna bär upp välfärdens kärna”

Här kan man ju ha olika teorier om men vi undrar om det beror på att arbetstillståndet är så lågt

Arbetstillstånd 13.000

  • du kan försörja dig på det arbete du erbjudits.
  • arbetet är av en sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden
  • din arbetsgivare har annonserat tjänsten i Sverige och EU under minst tio dagar.(Vid nyrekrytering.)
Eller att

krogar bryter mot lagar

– Det här är modern människohandel, där arbetsgivare uppsåtligen lurar hit människor i syfte att tjäna pengar, säger han.

Ett exempel i raden: en asiatisk krog anger i ansökan till Migrationsverket en månadslön på 22.000 kronor. På arbetskrafts­invandrarens eget anställningsbevis, där han utlovas heltid, står det i stället 16.000, vilket är drygt två tusen kronor under avtalets minimilön. Men på den lönespecifikation den anställde slutligen får i handen finns bara 4.500 kronor, före skatt. Han har nämligen bara fått lov att arbeta 50 timmar på en månad.

– Skriver arbetsgivaren heltid på anställningsavtalet så ska det gälla, påpekar Mikael Berge.

Andra tvingas arbeta alltför mycket. Arbetsveckor på 6–7 dagar förekommer i flera fall. Av en thairestaurang kräver HRF nu över 180.000 kronor i retroaktiv lön. Männen har haft ett schema på mer än heltid, men bara tjänat 8.000 före skatt per månad. Till Migrationsverket uppgavs lönen 19.500 för heltid.

– Sedan har vi en kille från Syrien som på en pizzeria fått en månadslön på 14.000 för heltid, trots att arbetsgivaren till Migrationsverket uppgav 18.338 kronor för trekvartstid, konstaterar Mikael Berge.

Att lönen sänks i flera steg är vanligt. I slutänden överensstämmer den anställdes lönespecifikation inte alls med vad arbetsgivaren uppgivit till Migrationsverket, eller till facket när restaurangen i syfte att få sitt arbetstillstånd tecknat kollektivavtal.

Nu vill Hotell- och restaurangfacket se flera regelförändringar, som går att genomföra relativt lätt, utan att ändra lagen:

* Det anställningsavtal som arbetsgivaren lämnar in som underlag för ansökan hos Migrationsverket måste vara bindande, det ska inte gå att skriva ett anställningsbevis med annan lön och annorlunda villkor.